ข่าวกงสุล


ประกาศสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียว เรื่อง การให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ที่จังหวัดไอจิ

01/07/2021

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

Back to the list