ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทย ณ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ

15/11/2021

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทย ณ เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ
สถานที่: Royal Thai Honorary Consulate-General in Nagoya
(Kowa Headquarter Building, 1F: 3-6-29 Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken)

วัน-เวลา: วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 15.00 น.

เปิดให้จองนัดหมายแล้ววันนี้

****************************
การนัดหมายสำหรับบริการหนังสือเดินทาง

(ผู้ขอรับบริการหนังสือเดินทางจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุ)

https://www.thaiconsularservice.jp/tokyo-passport/mobile/

หรือแสกน QR code ด้านล่าง

การนัดหมายสำหรับบริการด้านนิติกรณ์ (สมรส/หย่า/มอบอำนาจ/แจ้งเกิด)

https://bit.ly/30o8Qkz

หรือแสกน QR code ด้านล่าง

****************************


ข้อมูลการเตรียมการด้านเอกสาร

สำหรับหนังสือเดินทาง https://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/65/

สำหรับนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร https://site.thaiembassy.jp/th/services/legalization/


Back to the list