ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทย ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ อำเภออุซึโนมิยะ จังหวัดโทจิกิ

27/04/2022

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทย ณ ศูนย์นานาชาติจังหวัดโทจิกิ อำเภออุซึโนมิยะ จังหวัดโทจิกิ

สถานที่: (9-14 Honcho, Utsunomiya-Shi, Tochigi-Ken)

วัน-เวลา: วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 15.00 น.

เปิดให้จองนัดหมายแล้ววันนี้

****************************
การนัดหมายสำหรับบริการหนังสือเดินทาง

(ผู้ขอรับบริการหนังสือเดินทางจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุ)

https://www.thaiconsularservice.jp/tokyo-passport/mobile/

หรือแสกน QR code ด้านล่าง


https://www.thaiconsularservice.jp/tokyo-legal/mobile/

การนัดหมายสำหรับบริการด้านนิติกรณ์ (สมรส/หย่า/มอบอำนาจ/แจ้งเกิด)

หรือแสกน QR code ด้านล่าง****************************


ข้อมูลการเตรียมการด้านเอกสาร

สำหรับหนังสือเดินทาง https://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/65/

สำหรับนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร https://site.thaiembassy.jp/th/services/legalization/Back to the list