ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทย ณ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ จังหวัดอิบารากิ

05/07/2022

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทย ณ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ จังหวัดอิบารากิ ที่อยู่ The Hirosawa City Kaikan Annex ชั้น ๒ เลขที่ ๗๔๕ Ushirokawa,
Senba-cho, Mito-shi, Ibaraki-ken


สถานที่: (The Hirosawa City Kaikan Annex ชั้น 2 เลขที่ 745 Ushirokawa, Senba-cho, Mito-shi, Ibaraki-ken )

วัน-เวลา: วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 15.00 น.

เปิดให้จองนัดหมายแล้ววันนี้

****************************
การนัดหมายสำหรับบริการหนังสือเดินทาง

(ผู้ขอรับบริการหนังสือเดินทางจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุ)

หรือแสกน QR code ด้านล่างการนัดหมายสำหรับบริการด้านนิติกรณ์ (สมรส/หย่า/มอบอำนาจ/แจ้งเกิด)

หรือแสกน QR code ด้านล่าง
****************************


ข้อมูลการเตรียมการด้านเอกสาร

สำหรับหนังสือเดินทาง https://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/65/

สำหรับนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร https://site.thaiembassy.jp/th/services/legalization/


Back to the list