ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยที่จังหวัดนากาโนะ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต จังหวัดนากาโนะ (Toigo Lifelong Learning Center)

08/08/2022

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว มีกำหนดเดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรแก่คนไทยที่จังหวัดนากาโนะ ณ
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต อำเภอนากาโนะ จังหวัดนากาโนะ (Toigo Lifelong Learning Center) ชั้น 4

สถานที่: 1271-3 TOiGO WEST, Tsuruga, Nagano-shi, Nagano-ken

วัน-เวลา: วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 15.00 น.

เปิดให้จองนัดหมายแล้ววันนี้
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

****************************
การนัดหมายสำหรับบริการหนังสือเดินทาง

(ผู้ขอรับบริการหนังสือเดินทางจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุ)

หรือแสกน QR code ด้านล่างการนัดหมายสำหรับบริการด้านนิติกรณ์ (สมรส/หย่า/มอบอำนาจ/แจ้งเกิด)

หรือแสกน QR code ด้านล่าง
****************************


ข้อมูลการเตรียมการด้านเอกสาร

สำหรับหนังสือเดินทาง https://site.thaiembassy.jp/th/services/passport/65/

สำหรับนิติกรณ์/ทะเบียนราษฎร https://site.thaiembassy.jp/th/services/legalization/


Back to the list