ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวขอประกาศงดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนเป็นการชั่วคราว

14/11/2022

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เปิดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนใบใหม่ให้คนไทยในญี่ปุ่น นั้น

ขอเรียนว่า ขณะนี้เครื่องผลิตบัตรประชาชนเกิดการชำรุด สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีความจำเป็นต้องงดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการซ่อมเครื่องฯ เสร็จสิ้น ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

หากคนไทยในญี่ปุ่นมีความประสงค์จัดทำบัตรประชาชนใบใหม่เป็นการเร่งด่วน สามารถติดต่อขอดำเนินการได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา หรือ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ไปพลางก่อน

สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 090-3408-7786 ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 15.00 – 17.30 น.

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
11 พฤศจิกายน 2565

Back to the list