ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวขอประกาศเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

19/01/2023

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ประกาศงดให้บริการจัดทำบัตรประชาชนใบใหม่ให้คนไทยในญี่ปุ่น เป็นการชั่วคราว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นั้น
ขณะนี้ เครื่องผลิตบัตรประจำตัวประชาชนของสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้บริการตามปรกติและจะเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://thaiconsularservice.jp/tokyo-id/ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อนัดหมายล่วงหน้าได้หรือมีความจำเป็นต้องขอรับบริการโดยไม่ได้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า สามารถรับบัตรคิวที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทุกวันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น.

เพื่อรอรับบริการในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. โดยบัตรคิวมีจำนวนจำกัดและผู้รับบัตรคิวจะสามารถยื่นเรื่องรับบริการได้ตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสามารถตรวจสอบวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตฯได้ที่ https://site.thaiembassy.jp/th/about/embassy-holiday/

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 090-3408-7786 ทุกวันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 15.00 – 17.30 น.

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
18 มกราคม 2566
Back to the list