ข่าวกงสุล


การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ เรียนรู้ระบบภาษีในประเทศญี่ปุ่น จัดโดยเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan หรือ TNJ)

24/04/2023

การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ เรียนรู้ระบบภาษีในประเทศญี่ปุ่น จัดโดยเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น
(Thai Network in Japan หรือ TNJ) โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกล่าวเปิดการบรรยายออนไลน์ หัวข้อ “เรียนรู้ระบบภาษีในประเทศญี่ปุ่น” มีนายโยชิทาเกะ นากาโอกะ นักกฎหมายชาวญี่ปุ่น เป็นวิทยากร จัดโดยเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan หรือ TNJ) โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาสาสมัครและคนไทยในญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมให้อาสาสมัครและคนไทยในญี่ปุ่นที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 113 คน ได้รับข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับระบบภาษีในญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ภาษีผู้ประกอบการและนักลงทุนในญี่ปุ่น รวมถึงทราบขั้นตอนและวิธีการยื่นภาษีรายได้ที่ถูกต้อง การขอคืนภาษี และข้อมูลการเสียภาษีอื่น ๆ เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมการบรรยายออนไลน์ย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/yU_MfAnyhak และช่วงถาม-ตอบ ที่ https://youtu.be/Lag72yFn434Tags:   TNJ

Back to the list