ข่าวกงสุล


การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ Update สถานการณ์ภัยพิบัติในญี่ปุ่น จัดโดยเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan – TNJ)

15/05/2023

การบรรยายออนไลน์ หัวข้อ Update สถานการณ์ภัยพิบัติในญี่ปุ่น จัดโดยเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น
(Thai Network in Japan – TNJ) โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 – 16.30 น. เครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (Thai Network in Japan หรือ TNJ) จัดการบรรยายออนไลน์ หัวข้อ “Update สถานการณ์ภัยพิบัติในญี่ปุ่น” โดยมี รศ. ดร. อนวัช สรรพศรี อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ จังหวัดมิยากิซึ่งปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ Visiting Professor ที่ University College London (UCL) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เป็นวิทยากร และนางสาวอัจฉรา ไชยสาส์น ที่ปรึกษาและกงสุล เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดการบรรยายออนไลน์

กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้อาสาสมัครและคนไทยในญี่ปุ่นกว่า 48 คนได้รับข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในการเกิดเหตุภัยพิบัติในญี่ปุ่นจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฝนตกหนัก ดินถล่ม การยิงขีปนาวุธ การเตรียมตัวเพื่ออพยพหนีภัยของกลุ่มต่าง ๆ เช่น นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ กลุ่ม LGBTQ+ ผู้มีสัตว์เลี้ยง รวมทั้งช่องทางการลงทะเบียนคนไทยในญี่ปุ่นที่ https://site.thaiembassy.jp/th/services/registration/ และหมายเลขโทรศัพท์ HOTLINE สำหรับกรณีผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตและผู้ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 090-4435-7812

ผู้สนใจสามารถศึกษาเอกสารประกอบการบรรยายออนไลน์และคู่มือเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (สำหรับคนไทยในญี่ปุ่น) จัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง


คู่มือเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

Back to the list