ข่าวกงสุล


แบบสำรวจคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาด้านการทะเบียนราษฎร

18/01/2013

สำรวจความคิดเห็น จาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

 

ดาวน์โหลด แบบสำรวจคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาด้านการทะเบียนราษฎรแบบสำรวจคนไทยในต่างประเทศที่ประสบปัญหาด้านการทะเบียนราษฎร

 

หลังจากกรอกแบบสำรวจเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งโทรสารกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตไทย

  03 3222 4122
Back to the list