ข่าวกงสุล


บทความความสำคัญของหนังสือเดินทาง

16/10/2014

ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่คนไทยส่วนใหญ่อยากจะมาลองสัมผัสวัฒนธรรม ธรรมชาติและเทคโนโลยี ทำให้หลังจากที่ญี่ปุ่นยกเลิกวีซ่าจำนวนคนไทยเข้ามาเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นและด้วยเหตุนี้เองทางสถานทูตจึงได้รับเรื่องร้องเรียนเพิ่มมากขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย เนื่องจากนักท่องเที่ยวมักจะทำหายตามสถานที่ต่างๆ เช่น ที่พัก ยานพาหนะ หรือหลังจากทำเรื่องขอภาษีคืน (Tax refund) เสร็จ และการทำหนังสือเดินทางใหม่นั้น ทำให้นักท่องเที่ยวต้องประสบกับเรื่องยุ่งยากต่างๆ อย่างเลี่ยงไม่ได้

ด้วยเหตุผลข้างต้น ทางสถานทูตจึงอยากเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาหนังสือเดินทาง เพราะนอกจากจะเป็นเอกสารที่ใช้ตอนไป-กลับประเทศแล้ว หนังสือเดินทางยังเปรียบเสมือนบัตรประชาชนที่เอาไว้ระบุตัวบุคคลในต่างแดนอีกด้วย

ทั้งนี้ทั้งนั้น ในกรณีที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภายในญี่ปุ่น ท่านสามารถเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้และเดินทางมาติดต่อที่สถานทูตโดยตรง

  1. สำเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลของไทย เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านไทย
  2. ใบแจ้งความหรือฟุนชิทสีโชเมโชซึ่งระบุรายละเอียดการหาย ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้งานได้)
  3. รูปถ่ายสี ขนาด 4x4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป
Back to the list