ข่าวกงสุล


ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนันไกที่อาจจะเกิดขึ้น

18/07/2013

พื้นที่ ที่คาดการว่าจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว นันไก

พื้นที่ ที่คาดการว่าจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว นันไก

การคาดการณ์การเกิดแผ่นดินไหว แผ่นดินไหวร่องนันไก เปรียบเทียบการเกิดแผ่นดินไหว
พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย
จากสึนามิ
พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย
จากแผ่นดินไหว
แผ่นดินไหวโทโฮะกุ
ปี พ.ศ. 2554
แผ่นดินไหวที่เกาะสุมตรา
ปี พ.ศ. 2547
แผ่นดินไหวที่กลางประเทศ
ปี พ.ศ. 2553
การคาดการณ์ว่าจะเกิด
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2546
พื้นที่ 140,000 ตร.กม. 110,000 ตร.กม.
110,000 ตร.กม.
(500 กม. x 200 กม.)
180,000 ตร.กม.
(1,200 กม. x 150 กม.)
60,000 ตร.กม.
(400 กม. x 140 กม.)
ประมาณ 61,000 ตร.กม.

รายชื่อจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นและการคาดการณ์ความเสี่ยง

ที่จะได้รับผลกระทบจากการเกิดซึนามิจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแผ่นนันไก

ลำดับ จังหวัด ระดับความสูงที่สุดของคลื่น (เมตร) เวลาที่คลื่นจะถึงพื้นที่ (นาที)
1 คางาวะ 5 81
2 คาโกชิมะ 13 27
3 คานางาวะ 10 26
4 คุมาโมโตะ 4 131
5 โคจิ 34 3
6 ชิบะ 11 31
7 ชิซึโอกะ 33 2
8 กรุงโตเกียว 3 185
9 กรุงโตเกียว (เกาะรอบนอก) 31 11
10 โทคุชิมะ 24 6
11 นางาซากิ 4 127
12 ฟุคุโอกะ 4 194
13 มิยาซากิ 17 16
14 มิเอะ 27 4
15 ยามากุจิ 5 92
16 วาคายามะ 20 2
17 อิบารากิ 6 78
18 เอฮิเมะ 21 19
19 โอกินาวะ 5 59
20 โอคายามะ 4 181
21 โอซากะ 5 59
22 โออิตะ 15 18
23 ไอจิ 22 9
24 ฮิโรชิมะ 4 161
25 เฮียวโงะ 9 39

แผนที่ประเทศญี่ปุ่น

*จังหวัดที่มีสีแดงคือจังหวัดที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากซึนามิจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนันไก
Back to the list