ข่าวกงสุล


เที่ยวญี่ปุ่นอย่างปลอดภัย

19/08/2014

ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา กระแสความนิยมท่องเที่ยวญี่ปุ่นในหมู่คนไทยได้รับการกล่าวถึงเสมอๆ จะเห็นได้จากรายการทีวี คอลัมน์นิตยสารและหนังสือพิมพ์ รวมไปถึงโลกโซเชียลมีเดียและเว็บบอร์ดท่องเที่ยวมากมาย มีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามของญี่ปุ่น และเสน่ห์แห่งการช้อปปิ้งที่ดึงดูดบรรดาขาช้อปชาวไทยให้มาเยี่ยมมาเยือนดินแดนอาทิตอุทัย นอกเหนือจากมาดูมาเห็นสิ่งสวยงามทางธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แล้ว ความก้าวล้ำทางเทคโนโลยี และสินค้าบรรดามีก็เป็นรายการอันดับต้นๆ ที่คนไทยที่มาญี่ปุ่นจะได้พบเห็นและเลือกซื้อ รวมถึงอาหารญี่ปุ่นอันขึ้นชื่อที่หลายคนหลงใหล ผนวกกับการที่ประเทศญี่ปุ่นยกเว้นวีซ่าให้คนไทยมาท่องเที่ยวได้ 15 วัน และการทำการตลาดของสายการบินน้อยใหญ่ที่หั่นราคาตั๋วเครื่องบินลงมา ล้วนดึงดูดให้คนไทยต่างจูงลูกเด็กเล็กแดง คุณป้า คุณอา อากงอาม่า มาเยือนถิ่นแดนปลาดิบกันถ้วนหน้า ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยตรงได้อย่างยอดเยี่ยม

ในทางกลับกัน การที่คนไทยเดินทางมาญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากย่อมมีปัญหาตามมา เล็กบ้าง ใหญ่บ้างแล้วแต่สถานการณ์ที่ประสบพบเจอ ทุกคนล้วนรับรู้ว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ปลอดภัย แต่คงไม่มีใครรับรองได้ว่าความปลอดภัยนั้นจะเกิดขึ้นกับทุกคน ทุกสังคมล้วนมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไป การมาท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และเปิดมุมมองให้กับนักท่องเที่ยว แต่การท่องเที่ยว ก็อาจสร้างความทรงจำแย่ๆ ให้ได้เช่นกัน หากเราไม่ระมัดระวังตัวปล่อยใจปล่อยกาย รวมทั้งยอมปล่อยเงินออกจากกระเป๋าให้ตกเป็นเหยื่อของผู้หากินกับนักท่องเที่ยวในด้านมืด

ประสบการณ์หนึ่งที่สถานทูตอยากแบ่งปันกับนักท่องเที่ยวไทย คือ การถูกหลอกให้เข้าไปเที่ยวบาร์ แล้วต้องจ่ายเงินจำนวนหลายแสนเยน เพียงเพื่อดื่มเหล้าและมีผู้หญิงมานั่งคุยเป็นเพื่อน หลายรายต้องเสียเงิน เสียเวลาให้กับผู้มีอิทธิพลในย่านเที่ยวกลางคืนของโตเกียว แถมยังถูกขู่กรรโชกเรียกร้องเงินเป็นจำนวนมาก หากขัดขืนก็อาจถูกทำร้ายร่างกาย เหยื่อจึงเลือกที่จะจ่ายเงินเพื่อแลกกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของตน สถานทูตจึงอยากแจ้งเตือนไปยังนักดื่มหรือวัยรุ่นที่ต้องการหาประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับชีวิต ให้หลีกเลี่ยงเข้าไปยังร้านดื่มเหล้า หรือบาร์ เพราะหากเข้าไปแล้วโชคร้ายตามตัวอย่างที่กล่าวมา โอกาส ที่จะออกมาด้วยเงินอยู่ครบในกระเป๋าเป็นไปได้น้อยมาก

อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้คนไทยผู้นิยมท่องเที่ยวญี่ปุ่น คือ การมาเที่ยวด้วยตนเอง อาศัยไกด์บุคแนะนำสถานที่กิน สถานที่ช้อปและไม่ได้ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ หลายคนไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลย เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยระหว่างท่องเที่ยวเข้าโรงพยาบาลญี่ปุ่น ต้องตกใจกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงมาก เมื่อได้รับใบเรียกเก็บเงินจากสถานพยาบาล บางรายโทร. หาสถานทูตให้ช่วยเจรจาต่อรอง บางรายขอให้สถานทูตจ่ายเงินให้ก่อนก็มี จึงขอยืนยันว่าสถานทูตไม่สามารถช่วยเหลือเรื่องนี้ได้ การต่อรองอาจทำได้บ้างในบางกรณี แต่ถึงอย่างไร คนไข้ก็ต้องชำระค่ารักษา จะมากจะน้อย หรือผ่อนจ่าย หรือจะจ่ายทีหลังก็แล้วแต่โรงพยาบาล หลายรายที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต้องจ่ายเงินค่าหมอค่ายาเป็นจำนวนกว่าครึ่งล้านบาท หากทำประกันไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางมาเที่ยวญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะได้รับการดูแลรับผิดชอบโดยบริษัทประกัน ไม่ต้องกังวัลว่าจะต้องเป็นหนี้โรงพยาบาลญี่ปุ่นไปอีกหลายปี

บางกรณีก็เกิดขึ้นกับคณะทัวร์ที่สายการบินมีความจำเป็นต้องเลื่อนไฟลต์ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ เครื่องยนต์ขัดข้อง ทำให้ภาระตกมาที่ลูกทัวร์ ต้องค้างคืนที่สนามบิน ไม่ได้อาบน้ำอาบท่า ร้องเรียน มาที่สถานทูตให้เข้าไปจัดการให้ความช่วยเหลือ เมื่อเดินทางมากับบริษัทนำเที่ยว หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น บริษัททัวร์ต้องเป็นผู้ติดต่อประสานไปยังสายการบินในอันดับแรก เพื่อขอรับการชดเชยหรือการอำนวยความสะดวก อาจขอเปิดโรงแรมให้ลูกทัวร์เข้าพักหรือขอค่าอาหารในระหว่างรอเครื่องบิน อย่างไรก็ดี ต้องตรวจสอบเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบินว่ามีข้อจำกัดในความรับผิดชอบของสายการบินอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความล่าช้าจากผลกระทบทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

การท่องเที่ยวเป็นการเปิดประสบการณ์และช่วยเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคนสองประเทศ นอกเหนือจากการได้ชมทัศนียภาพอันแปลกตา ช้อปปิ้งสินค้าถูกใจ และชิมอาหารอร่อยถูกปากแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีที่คนไทยจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ตลอดจนได้สัมผัสถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความทันสมัยของสังคมญี่ปุ่น เพื่อที่จะกลับมาปรับใช้กับสังคมไทย สถานทูตหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักท่องเที่ยวไทยจะมีความสุขกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น และไม่ลืมว่าการท่องเที่ยวมาพร้อมกับ การเตรียมตัว โดยศึกษาสิ่งที่พึงปฏิบัติและข้อความระมัดระวังของประเทศนั้นๆ เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็น การพักผ่อนและสร้างความสุขให้กับชีวิตได้อย่างแท้จริง
Back to the list