ข่าวกงสุล


การทำบัตรประชาชนไทย

18/02/2016

จิรายุ ตั้งศรีสุข (เจมส์) มีจิตอาสาช่วยประชาสัมพันธ์การให้บริการทำบัตรประชาชนสำหรับท่านที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นของสถานทูตฯ
ท่านที่บัตรประชาชนหมดอายุ หาย หรือ ได้เปลี่ยนชื่อ/ สกุลที่อำเภอที่ไทยแล้ว สามารถขอรับบริการดังกล่าวได้ที่สถานทูต เวลา 9.00- 11.30 น. และ เวลา 13.30 -14.30 น. ในวันราชการ โดยสถานทูตฯ สามารถออกบัตรประชาชนให้กับคนที่มี/ เคยมีบัตรประชาชนอยู่แล้วเท่านั้น

เอกสารที่ใช้ในการทำบัตรประชาชน


Back to the list