ข่าวกงสุล


กรณีนักท่องเที่ยวไทยทำหนังสือเดินทางสูญหาย

14/03/2016

ข้อแนะนำควรปฏิบัติกรณีนักท่องเที่ยวทำหนังสือเดินทางสูญหาย

1. ติดต่อผู้ดูแลสถานที่บริเวณที่ท่านคิดว่าทำหนังสือเดินทางสูญหาย และอาจให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงแรมหรือของท่านไว้เพื่อติดต่อกลับกรณีพบหนังสือเดินทางภายหลัง

2. เดินทางไปสถานีตำรวจญี่ปุ่นที่ใกล้เคียงเพื่อขอรับเอกสารใบแจ้งความทำหนังสือเดินทางหาย (ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า 警察証明(เคซัสซึโชเม)) เพื่อเป็นหลักฐานขอรับทำหนังสือสำคัญประจำตัว (ซีไอ) ซึ่งสามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้นที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

3. ติดต่อสายการบินที่ท่านจะใช้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการเลื่อนบัตรโดยสาร

4. นำเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดตามข้างล่างนี้เพื่อขอรับหนังสือสำคัญประจำตัว (ซีไอ)

ที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ
(Royal Thai Embassy, Tokyo
3-14-6 Kamiosaku, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan
タイ王国大使館 東京都上大崎3丁目14-6)

หรือ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา
(Royal Thai Consulate-General Bangkok Bank Bldg.,
1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka
大阪総領事館 大阪市中央区久太郎町1丁目9番16号)


กรุณานำเอกสารดังต่อไปนี้ มาติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลฯ ด้วยตนเอง

  1. สำเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลของไทย เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้านไทย
  2. ใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้งานได้)
  3. รูปถ่ายสี ขนาด 4x4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป
  4. เอกสารจองบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย

* ข้อแนะนำ กรุณาเดินทางมาสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลฯ ในช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. เพื่อที่จะสามารถรับหนังสือสำคัญประจำตัว (ซีไอ) ได้ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน
Back to the list