ข่าวกงสุล


Six Additional Visa on Arrival Checkpoints to Thailand

10/10/2016

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองในการขอรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม 6 แห่ง

Visa on Arrival Announcement [DOWNLOAD]Tags:   Visa on Arrival

Back to the list