ข่าวกงสุล


ประกาศจากกองตรวจคนเข้าเมือง กรุงโตเกียว

09/10/2009

ประกาศจากกองตรวจคนเข้าเมือง กรุงโตเกียว

กองตรวจคนเข้าเมือง กรุงโตเกียว ขอความร่วมมือให้ผู้ที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น

อย่างผิดกฎหมาย รายงานตัวต่อกองตรวจคนเข้าเมือง


การเนรเนศ ได้แก่ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการเนรเทศผู้พำนักในญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย

  • โดยหลักการ จะถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานกักกัน
  • ระยะเวลาในการห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น คือ 5 ปี หรือ 10 ปี
  • ออกจากประเทศญี่ปุ่นในฐานะผู้ถูกเนรเทศ

คำสั่งให้ออกนอกประเทศ ได้แก่ การออกจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้พำนักอยู่ในญี่ปุ่น อย่างผิดกฎหมาย ที่เข้ารายงานตัวต่อกองตรวจคนเข้าเมืองด้วยความสมัครใจ

  • จะไม่ถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานกักกัน
  • ระยะเวลาในการห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น คือ 1 ปี
  • จะได้รับการปฏิบัติเสมอเหมือนผู้อยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมายในขณะที่เดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้ว่าจ้างที่ต้องรับทราบ การขึ้นค่าปรับ ( พ.ศ. 2547)

  • การเข้าประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมายหรือพำนักอยู่เกินกำหนด เสียค่าปรับจากเดิม 3 แสนเยน เพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านเยน
  • โทษฐานสำหรับผู้ที่สนับสนุนการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย (เช่น การจ้างชาวต่างชาติที่พำนักอยู่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือการจ้างงานแก่ผู้พำนักอาศัยอย่างถูกต้องแต่ไม่ได้รับอนุญาตทำงาน หรือการจัดหาชาวต่างชาติที่ไม่ถูกต้องนั้นให้แก่บริษัทหรือสถานที่ต่างๆ) เสียค่าปรับ จากเดิม 2 ล้านเยน เพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านเยน
  • โทษฐานสำหรับการทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต (เช่น นักเรียนชาวต่างชาติที่กำลังเตรียมเข้าศึกษา ทำงานเป็นลูกจ้างรายวัน โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน)เสียค่าปรับจากเดิม 2 แสนเยน เพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านเยน
Back to the list