ข่าวกงสุล


โปรดระวังก่อนสมัครรับทุนจากโรงเรียนสอนภาษาในญี่ปุ่น!!!

09/10/2009

ด้วยขณะนี้มีโรงเรียนสอนภาษาบางแห่งในญี่ปุ่นได้โฆษณาว่า จะให้ทุนการศึกษาเรียนภาษาในญี่ปุ่นเป็นเวลาหนึ่งปี โดยจะหางานให้ทำในระหว่างเรียนภาษาด้วย อย่างไรก็ดี เมื่อนักเรียนตัดสินใจเดินทางมาเรียน อาจพบว่า เงื่อนไขต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้ เช่น ไม่มีทุนการศึกษา สภาพการทำงานไม่เป็นไปตามที่ประชาสัมพันธ์


จึงขอให้ผู้ที่สนใจหรืออยู่ระหว่างการตัดสินใจเดินทางมาเรียนภาษากับโรงเรียนสอนภาษาภายใต้เงื่อนไขการให้ทุน ตรวจสอบเงื่อนไข/สัญญาอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจ


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามที่

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในญี่ปุ่น

03 5424 0652


สนง. แรงงานในญี่ปุ่น

03 5423 6656


สถานเอกอัครราชทูตฯ

03 3441 1386 ต่อ 270
Back to the list