ข่าวกงสุล


ติดต่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (อี-พาสปอร์ต) แต่เนิ่นๆ

09/10/2009

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านที่ยังใช้หนังสือเดินทางระบบเดิม ติดต่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (อี-พาสปอร์ต) แต่เนิ่นๆ เนื่องจาก


  1. ในปี 2552-2553 จะมีหนังสือเดินทางระบบเดิมหมดอายุจำนวนมาก ซึ่งหนังสือเดินทางระบบเดิมจะไม่สามารถต่ออายุได้
  2. สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (อี-พาสปอร์ต) ได้เพียงวันละ 30-40 ฉบับเท่านั้น


ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องรอให้หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลือน้อยกว่า 6 เดือน ก็สามารถยื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้


หากท่านติดต่อเนิ่นๆ จะได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว โปรดติดต่อและขอยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ที่ :


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (ฝ่ายกงสุล)

Royal Thai Embassy,

3-14-6 Kamiosaki, Shinagawa-Ku, Tokyo 141-0021
Back to the list