ข่าวกงสุล


การระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A H1N1 ในญี่ปุ่น

09/10/2009

ตามที่ได้มีการระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A H1N1 ในญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประกาศให้ทราบ ดังนี้


  1. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ชนิด A H1N1 โดยกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  2. คำแนะนำกระทรวงสาธารณสุข เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในแม็กซิโก ฉบับที่ 1-5 โดยกระทรวงสาธารณสุขไทย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  3. หน่วยงานให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในกรุงโตเกียว ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  4. หน่วยงานให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในจังหวัดต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  5. ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และอาสาสมัครในจังหวัดต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  6. รายงานสภาวะความคืบหน้าของผู้ป่วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Back to the list