ข่าวกงสุล


กระทรวงการต่างประเทศแจ้งปรับปรุงระบบการตรวจลงตราสื่อมวลชนต่างชาติที่เข้าไปทำงานในประเทศไทย

18/08/2010

ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2553 กระทรวงการต่างประเทศได้ปรับปรุงการลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างชาติที่เข้าไปทำงานในประเทศไทย โดยใช้ระบบออนไลน์ หรือ MMOS : MFA Media Online Service ดังนี้

 

  1. แนวทางสำหรับสื่อมวลชนต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย (Guidance for foreign journalists who wish to work in Thailand)
  2. คู่มือการใช้เว็บไซต์ MMOS (MMOS User Manual)
Back to the list