ข่าวกงสุล


ญี่ปุ่นจะเริ่มใช้ระบบการควบคุมการพำนักของชาวต่างชาติระบบใหม่ ตั้งแต่ 9 กรกฎาคม 2555

23/02/2012
Back to the list