ข่าวกงสุล


ญี่ปุ่นเปิดสายด่วนผู้บริโภคเป็นภาษาไทยเพื่อสำหรับนักท่องเที่ยวที่ประสบปัญหา

04/12/2018

ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคของญี่ปุ่นได้เปิดให้บริการสายด่วนหมายเลข 03-5449-0906 โดยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาระหว่างการท่องเที่ยวใน 5 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ เกาหลี จีน ไทย และเวียดนามเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 – 16:00 น.
Back to the list