ข่าวกงสุล


สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเลื่อนกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ จังหวัดยามานาชิ

26/02/2020

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
Back to the list