ข่าวกงสุล


สายด่วนให้คำปรึกษา COVID-19 สำหรับชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในจังหวัดไซตามะ

05/08/2020

  • [ สายด่วนให้คำปรึกษา COVID-19 สำหรับชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในจังหวัดไซตามะ]
LINK TO WEBSITE

(1) เวลาทำการ 24 ชั่วโมง (รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด)

(2) วิธีการให้คำปรึกษา โทรศัพท์ 048-711-3025

(3) ภาษา 11 ภาษา (อังกฤษ, จีน, สเปน, โปรตุเกส, เกาหลี / เกาหลีเหนือ, ตากาล็อก,ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, เนปาล, ญี่ปุ่นระดับง่าย)


นอกจากนี้จังหวัดไซตามะยังมีจุดให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ แก่ชาวต่างชาติที่อาศัยในจังหวัดไซตามะดังนี้ 

  • [ ศูนย์ให้คำปรึกษาทั่วไปสำหรับชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในจังหวัดไซตามะ]
LINK TO WEBSITE  

(1) เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9: 00-16: 00 น. (ไม่รวมวันหยุดและ 29 ธันวาคม - 3 มกราคม) 

(2) วิธีการให้คำปรึกษา โทรศัพท์ 048-833-3296 หรือมาปรึกษาที่ Saitama International Association 

(〒330-0074 Kitaurawa 5-6-5, Urawa-ku, Saitama-shi, Urawa Godo Chosha 3rd Floor)

(3) ภาษา 11 ภาษา (อังกฤษ, จีน, สเปน, โปรตุเกส, เกาหลี, ตากาล็อก, ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, เนปาล, ญี่ปุ่นระดับง่าย) 


         
 
Back to the list