ข่าวกงสุล


ประกาศแจ้งเตือนภัยพายุไต้ฝุ่น หมายเลข 10 Haishen (ไห่เฉิน)

04/09/2020

สถานกงสุลุใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอแจ้งข่าวเตือนภัยพายุหมายเลข 10 สำหรับพี่น้องชาวไทยในโอกินาวะ และ ภูมิภาคคิวชูทุกท่าน โดยขอให้ระมัดระวัง เตรียมพร้อม และ ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดว่า พายุไต้ฝุ่น “ไห่เฉิน” หรือ พายุหมายเลข 10 ซึ่งกำลังก่อตัวในทะเลตอนใต้ของญี่ปุ่น จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หมู่เกาะโอกินาวะ ในช่วงวันที่ 4 - 5 กันยายน 2563 และ เกาะคิวชู ในช่วงวันที่ 6 – 7 กันยายน 2563 โดยมีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นลมไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงอย่างมาก และก่อให้เกิดความเสียหายระดับสูง เนื่องจากจะทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรง และ ทะเลมีคลื่นสูง จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยที่อาจเกิดจากพายุดังกล่าว และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ยังออกมาตรการในกรณีที่จำเป็นต้องอพยพ ในช่วงที่มีพายุเข้ามา ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้

1. ก่อนอพยพ
(1) ควรหลีกเลี่ยงการอพยพ ในระหว่างที่ยังมีลมแรง น้ำท่วม โดยแนะนำให้ประชาชนหาทางหนีภัยเข้าไปในอาคารที่แข็งแรง หรือ ย้ายขึ้นชั้นบนของบ้าน ในห้องที่มีหน้าต่างน้อย
(2) ควรตรวจสอบสุขภาพ วัดอุณหภูมิร่างกาย และ กรณีไม่สบายให้แจ้ง จนท. ทันที
(3) สำหรับ จนท.ศูนย์อพยพ ขอให้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับผู้ไม่สบาย หรือ มีอาการป่วย เป็นการเฉพาะ

2. ระหว่างอยู่ในศูนย์อพยพ
(1) ขอให้ ปชช. หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง 3Cs (Closed Spaces (พื้นที่ปิด) Crowded Places (พื้นที่แออัด), Close-Contact (มีการสัมผัสใกล้ชิด) และขอให้สวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการสนทนากับบุคคลอื่นในพื้นที่อับ
(2) ขอให้รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่นเท่าที่จะทำได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว และสตรีมีครรภ์
(3) หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือ เจลแอลกอฮออล์ หลีกเลี่ยงการจับพื้นที่สาธารณะ เช่น ลูกบิดประตู

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอให้ชาวไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ หลีกเลี่ยงการเดินทางออกนอกบ้าน โดยไม่จำเป็น และ ขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการเดินทาง ในช่วงที่มีพายุ รวมทั้งติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและคำแนะนำจากทางการญี่ปุ่นได้ที่เว็บไซต์ ดังนี้


นอกจากนี้ ยังมีแอปพลิเคชันเป็นภาษาไทย ที่มีประโยชน์เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ อาทิ Safety Tips หรือ goo (ภาษาอังกฤษ/ญี่ปุ่น) ทั้งนี้ แนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “QR Reader” เพื่อความสะดวกในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่าง ๆ ทาง QR Code

ในกรณีฉุกเฉิน และประสบอุปสรรคใด ๆ หรือ ต้องการความช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อ สถานกงสุลใหญ่ฯ ทาง โทรศัพท์สายด่วนกงสุล (Hotline กงสุล) ที่หมายเลข 090-2585-3027 และ 090-9572-1515 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ทาง ไลน์ฝ่ายกงสุล ที่ลิงก์ 

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบHotline สอท. ณ กรุงโตเกียว
+ 81 (0) 90 4435 7812

Hotline สกญ. ณ นครโอซากา
+ 81 (0) 90 1895 0987
+ 81 (0) 90 5151 5860

Hotline สกญ. ณ เมืองฟูกูโอกะ
+ 81 (0)90-9572-1515 + 81 (0)90-2585-3027
Back to the list