ข่าวกงสุล


สายด่วนให้คำปรึกษา COVID-19 สำหรับชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในจังหวัดโทจิกิ

22/10/2020

 • ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่จัดทำโดยจังหวัดโทจิกิ

  [ สายด่วนให้คำปรึกษา COVID-19 สำหรับชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในจังหวัดโทจิกิ]

  http://tia21.or.jp/hello.html

  (1) วิธีการให้คำปรึกษา : โทรศัพท์ 028-678-8282

  (2) เวลาทำการ : 24 ชั่วโมง (รวมวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด)

  (3) ภาษา : 19 ภาษา (ไทย, อังกฤษ, จีน, สเปน, โปรตุเกส, เกาหลี, ตากาล็อก, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, เนปาล, พม่า, เขมร, มาเลย์, มองโกล, รัสเซีย, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สิงหล)

             
 
Back to the list