ข่าวกงสุล


เครือข่ายคนไทยในประเทศญี่ปุ่นฝากประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด”

24/11/2020

เครือข่ายคนไทยในประเทศญี่ปุ่นฝากประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนไทยในญี่ปุ่นเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด”
โดยนายแพทย์ทาคาชิ ซาวาดะ ผ่าน Online Zoom Meeting
ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-14.30 น.
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่สนใจแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ ผ่านทางเว็บไซต์ tnj.jimdofree.com
หรือทางไลน์ ID : thainetworkinjapan
*หมายเหตุ : หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563
Back to the list