ค้นหา

 
Found: 492

วันหยุดประจำปี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประจำปี 2563

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งประกาศวันหยุดราชการประจำปี 2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563
26/12/2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 30 เมษายน 2563 ❖ ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 14,305 คน (เพิ่มขึ้น 188 คนจากวันก่อนหน้า) เสียชีวิต 455 คน (เพิ่มขึ้น 20 คนจากวันก่อนหน้า) ...
COVID-19
01/05/2020

... ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการการเข้าเมืองของชาวต่างชาติเพิ่มเติม ...
01/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ❖ ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 17,689 คน (เพิ่มขึ้น 46 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 935 คน (เพิ่มขึ้น 1 คนจากวันก่อนหน้า) ...
COVID-19
18/06/2020

... ญี่ปุ่นขยายมาตรการระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่เดินทางจากไทย จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการการเข้าเมืองของชาวต่างชาติเพิ่มเติม ...
31/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ❖ ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่น 15,968 คน (เพิ่มขึ้น 45 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 657 คน (เพิ่มขึ้น 24 คนจากวันก่อนหน้า) ...
COVID-19
12/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ❖ ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 18,522 คน (เพิ่มขึ้น 113 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 972 คน (ไม่เปลี่ยนแปลง) ...
COVID-19
29/06/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ❖ ผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นรวม 15,374 คน (เพิ่มขึ้น 121 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 566 คน (เพิ่มขึ้น 10 คนจากวันก่อนหน้า) ...
COVID-19
06/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ❖ ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น 16,696 คน (เพิ่มขึ้น 35 คนจากวันก่อนหน้า) / เสียชีวิต 869 คน (เพิ่มขึ้น 7 คนจากวันก่อนหน้า) ...
COVID-19
28/05/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 กรกฏาคม 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 ❖ สถานะวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียว จำนวน 143 คน นับเป็นวันที่ 2 ในรอบ 6 วัน ที่กรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อต่ำกว่า ...
COVID-19
14/07/2020
Pages: 1 2 3 4 5 ... 50 Next
  relevance date