ค้นหา

 
Found: 19

The 14th Thai Speech Contest

The Royal Thai Embassy and the Kanda University of International Studies held the 14th Thai Speech Contest at the Millenium Hall, Kanda University of International Studies. Mr. Atsushi Kasuga, Head of Southeast Asia Languages Department and Mrs. Achara Soontawnkrut, Minister of Economic ...

2012.12.15 7th Thai Speech Contest

On 15 December 2012, the Royal Thai Embassy in corporation with Kanda University of International Studies held the 7th Thai Speech Contest to allow Japanese students who study the Thai language in their universities to present their ability in the Thai language and give their opinions through Thai speech.  The event ...
19/12/2012

The 13th Thai Speech Contest

The Royal Thai Embassy and the Kanda University of International Studies held the 13th Thai Speech Contest at the Millenium Hall, Kanda University of International Studies. Mr. Atsushi Kasuga, Head of Southeast Asia Languages Department and Mrs. Salinee Phonprapai, Minister Counsellor ...

2014.03.19 Luncheon for 8th Thai Speech Contest competitors and lecturers of Kanda University of International Studies

On 19 March 2014, Ambassador Thanatip Upatising invited lecturers from Kanda University of International Studies led by Professor Kyouko Funada, Head of Southeast Asian Languages Department, and students who competed in the 8th Thai Speech Contest at Kanda University of International Studies on 14 December 2013. Ambassador ...
28/03/2014

Students from Kanda Institute of Foreign Languages visited the embassy

On 13 November 2019, 20 students of the first-year majoring in Thai language at the Kanda Institute of Foreign Languages visited the Embassy. They listened to the overall briefing of the Thailand – Japan relations before going to Thailand for exchange program at the university in Thailand. On this occasion, they had opportunity ...
13/11/2019

10th Thai Speech Contest

The event was held at the Millenium Hall, Kanda University of International Studies and presided over by Mr. Atsushi Kasuga, Head of Southeast Asia Languages Department and Mr.Nattapong Lathapipat, The event was held at the Millenium Hall, Kanda University of International Studies and presided ...
19/12/2015

2013.12.14 8th Thai Speech Contest for University Students in Japan

On 14 December 2013, the Royal Thai Embassy in corporation with Kanda University of International Studies held the 8th Thai Speech Contest for Japanese students who study Thai language in their universities to present their ability in Thai and give their opinions through Thai speech.  The competition also allowed ...
18/12/2013

คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยภาษาต่างประเทศคันดะ (Kanda Institute of Foreign Languages) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยภาษาต่างประเทศคันดะ (Kanda Institute of Foreign Languages) 12 คน ได้มาเยือนสถานเอกอัครราชทูต เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ ...
13/11/2019

นักเรียนจากโรงเรียนสตรีมัธยมศึกษาตอนต้น Kanda เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จากโรงเรียนสตรีมัธยมศึกษาตอนต้น Kanda จำนวนทั้งหมด 5 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ...

9th Thai Speech Contest

The event was held at the Crystal Hall, Kanda University of International Studies and presided over by Mr. Kuniya Sakai, President of Kanda University of International Studies and Mr. Singtong Lapisatepun, Minister of the Royal Thai Embassy. Twenty bachelor degree students of Thai Major from ...
20/12/2014
Pages: 1 2 Next
  relevance date