ค้นหา

 
Found: 19

The Fifth Thai Speech Contest

On 20 November 2010, the Royal Thai Embassy in corporate with Kanda University of International Studies held the 5th Thai Speech Contest for the Universities in Japan at Millennium Hall, Kanda University of International Studies.There were 20 contestants from 7 universities in Japan including Osaka University of ...
01/12/2010

2013.02.01 Dinner for Kanda University of International Studies lecturers and Japanese university candidates of 7th Thai Speech Contest

... 7th Thai Speech Contest.  The Ambassador pointed out that students who understand both Japanese and Thai are important forces to develop better relations between the two countries. The speech contest was jointly held by the Royal Thai Embassy and Kanda University of International Studies on 15 December 2012.  Students from Kanda University of International Studies, Osaka University, Keio University, Tokyo University of Foreign Studies, and Utsunomiya University gave speeches under the topic “Hope” ...
06/02/2013

The 4th Thai Speech Contest 2009 in Japan

in Japan titled “What is the happiness?” at Kanda University. The annually contest is held to promote Thai language and Thai Studies among Japanese undergraduates in Japan. In this year contest, there were 13 Japan undergraduates from 5 universities in Japan comprised of Tenri University in Nara ...
24/11/2009

2013.07.14 Royal Thai Embassy promoted Thai culture at Kanda University of International Studies’ open day

On 14 July 2013, Information and Culture Affairs Department of the Royal Thai Embassy cooperated with Kanda University of International Studies’ in its campus open day, in Chiba Prefecture.   Such opportunity allowed prospective high school students and their parents to experience the atmosphere of the university while receiving information on each ...
17/07/2013

Students from Kanda Jogakuen Junior & Senior High School visit the Royal Thai Embassy

On 15 July 2015, the embassy staffs welcomed 4 students of Grade 7, Kanda Jogakuen Junior & Senior High School, who paid a study visit to the Royal Thai Embassy. The purpose of the visit was to learn about Thailand in all aspects. Briefing on overall information about Thailand as well as bilateral relations between Thailand ...
15/07/2015

นักเรียนจากโรงเรียน Kanda Jogakuen Junior & Senior High School เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน Kanda Jogakuen Junior & Senior High School จำนวน 4 คน เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับประเทศไทย ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียว ...
15/07/2015

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ

... เอกอัครราชทูตฯ พร้อมภริยา เดินทางไปจังหวัดไอจิระหว่างวันที่ 3-4 ก.ย. 2553 เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนาย Masaaki Kanda ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ รวมทั้งพบหารือกับนาย Kunihiko Okada ประธานหอการค้าเมืองนาโงยะ นาย Takayasu Miwa ...
17/09/2010

2013.07.14 สถานเอกอัครราชทูตฯ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน Open Campus ของมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา

... สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงาน Open Campus ของมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา (Kanda University of International Studies) จังหวัดชิบะ ซึ่งจัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ปกครองได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ ...
17/07/2013
Pages: Prev. 1 2
  relevance date