ค้นหา

 
Found: 171

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และประสงค์ขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565)

กรณีคู่สมรสชาวญี่ปุ่นถึงแก่กรรม ขั้นตอนหลังจากคู่สมรสชาวญี่ปุ่นถึงแก่กรรม 1. ขอแจ้งตายที่อำเภอญี่ปุ่น 2. ขอทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น ( โคเซกิโทฮง ) 1 ชุด ที่ระบุว่าคู่สมรสถึงแก่กรรมจากอำเภอญี่ปุ่น...
06/10/2022

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565)

กรณีจดทะเบียนสมรสกับชาวญี่ปุ่น ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น 1. นำหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสที่ออกโดยอำเภอไทย และผ่านการประทับตรารับรองนิติกรณ์จากกระทรวงการต่างประเทศไทยแล้ว...
05/10/2022

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565)

กรณีจดทะเบียนหย่ากับชาวญี่ปุ่น ขั้นตอนการจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น 1. ขอจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น 2. ขอทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น ( โคเซกิโทฮง ) 1 ชุด ที่ระบุว่าได้จดทะเบียนหย่าแล้วจากอำเภอญี่ปุ่น...
05/10/2022

หนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรส (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565)

บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวทั้งที่ชอบด้วยกฎหมายและมิชอบด้วยกฎหมาย ที่ต้องการขอซื้อที่ดินหรือห้องชุด หรือขอรับโอนที่ดินหรือห้องชุด จะต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันว่า...
05/10/2022

ประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับบุคคลสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

■  ข้อมูลสำคัญ    (สถานะ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ) · ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ไม่ต้องแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ...

ญี่ปุ่นปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนต่างชาติ

... ทางการญี่ปุ่นได้ปรับมาตรการเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เวลา 0.00 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ดังนี้ 1. ยกเลิกการกรอกในระบบ Entrants, Returnees Follow-up System (ERFS) ซึ่งเดิมหน่วยงานผู้รับในญี่ปุ่นจะต้องเป็นผู้กรอกให้ในกรณีชาวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่น ...
30/09/2022

ประกาศ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่งคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ)

... (ด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ) หากท่านสนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ ที่แนบ https://japan.mol.go.th/ ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่

สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในงานเทศกาลไทยที่ห้างสรรพสินค้า Aeon Mall MakuhariShintoshin

เมื่อวันที่ 23 – 25 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทยที่จัดขึ้นโดยห้างสรรพสินค้า ...
26/09/2022

26 กันยายน 2565 วันครบรอบ 135 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

26 กันยายน 2565 วันครบรอบ 135 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น แม้จะผ่านมา 135 ปีแล้ว แต่ #มิตรภาพไม่เคยเปลี่ยนแปลง ...
26/09/2022

เอกอัครราชทูตฯ มอบถ้วย “ช้าง” สัญลักษณ์มิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ให้นักซูโม่ ในโอกาสครบรอบ 135 ปีความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้มอบถ้วยรางวัลมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ...
26/09/2022
Pages: 1 2 3 4 5 ... 18 Next
  relevance date