ค้นหา

 
Found: 17

2014.01.20 ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดโดย Kyoritsu International Foundation เยี่ยมคารวะอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556 ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นโดย Kyoritsu International Foundation จำนวน 6 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ...
21/01/2014

Winners of Kyoritsu International Foundation’s Japanese speech contest paid a courtesy visit to Minister

On 20 January 2015, five winners of Kyoritsu International Foundation’s Japanese speech contest paid a courtesy visit to Minister Singtong Lapisatepun at the Royal Thai Embassy. The Minister shared with them the long history of Thailand and Japan’s relations and Embassy’s roles. The ...
20/01/2015

2014.01.20 Winners of Kyoritsu International Foundation’s Japanese speech contest paid a courtesy visit to Minister

On 20 January 2014, six winners of Kyoritsu International Foundation’s Japanese speech contest paid a courtesy visit to Minister Singtong Lapisatepun at the Royal Thai Embassy.  The Minister shared with them the long history of Thailand and Japan’s relations and Embassy’s roles....
21/01/2014

ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดโดย Kyoritsu International Foundation เยี่ยมคารวะอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ผู้ชนะการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นโดย Kyoritsu International Foundation จำนวน 5 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ...
20/01/2015

共立国際交流奨学財団による「日本語体験コンテストin バンコク」入賞者が大使館訪問

2017年1月22日、共立国際交流奨学財団による「第5回日本語体験コンテストin バンコク」入賞者5名が大使館を訪問し、サリニー・ポーンプラパイ公使参事官がお迎えし、コンテストの経緯や日本訪問について懇談しました。 2017年1月22日、共立国際交流奨学財団による「第5回日本語体験コンテストin バンコク」入賞者5名が大使館を訪問し、サリニー・ポーンプラパイ公使参事官がお迎えし、コンテストの経緯や日本訪問について懇談しました。...
22/01/2018

共立国際交流奨学財団の日本語スピーチコンテスト入賞者が大使館訪問

2017年1月18日、バンサーン・ブンナーク大使及びナッタポン・ラッタピパット公使参事官は、共立国際交流奨学財団がバンコクで開催した第4回の日本語体験コンテスト(スピーチコンテスト)入賞者5名の表敬訪問を受けました。 2017年1月18日、バンサーン・ブンナーク大使及びナッタポン・ラッタピパット公使参事官は、共立国際交流奨学財団がバンコクで開催した第4回の日本語体験コンテスト(スピーチコンテスト)入賞者5名の表敬訪問を受けました。...
18/01/2017

共立国際交流奨学財団による「日本語体験コンテストin バンコク」入賞者が大使館訪問

2020年1月20日、シントン・ラーピセートパン大使は、共立国際交流奨学財団による「第7回日本語体験コンテストin バンコク」入賞者5名の表敬訪問を受け、コンテストの経緯や日本訪問について懇談しました。今回のコンテストは、2019年8月23日に開催され、入賞者は2020年1月19日から26日の期間での日本体験旅行に参加します。 2020年1月20日、シントン・ラーピセートパン大使は、共立国際交流奨学財団による「第7回日本語体験コンテストin...
Pages: Prev. 1 2
  relevance date