ค้นหา

 
Found: 1

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน Koriyama Xaverio Gakuen เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน Koriyama Xaverio Gakuen จังหวัดฟูกุชิมะจำนวน 36 คนพร้อมอาจารย์ ได้เดินทางเยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการทัศนศึกษา...
  relevance date