ค้นหา

 
Found: 11

OCAプログラムに参加するタイと日本の大学生が大使館訪問

2018年5月30日、バンサーン・ブンナーク大使はOCA(Off Campus Activities)プログラムに参加して日本を訪問中のチュラロンコン大学、チェンマイ大学、そして中央大学の学生及びチュラロンコン大学経済学部のシリマー・ブンナーク助教授ら引率教授、関係者を大使館ホールで歓迎しました。同プログラムは両国の学生文化交流プログラムで、 ...
OCA
30/05/2018

Thai and Japanese students from the OCA program visited the embassy

On 30 May 2018, Ambassador Bansarn Bunnag welcomed the teachers and students from Chulalongkorn University, Chiang Mai University and Chuo University from the Off Campus Activities Program (OCA Visit Japan Program) led by Asst. Prof. Sirima Bunnag, Associate Dean of the Economics Faculty of Chulalongkorn University at the Royal Thai Embassy. On 30 May 2018, Ambassador Bansarn Bunnag welcomed the teachers and students ...
OCA
30/05/2018

2013.11.05 Lecture at Bunkyo University Shonan Campus

On 5 November 2013, Mr. Sittikorn Chantadansuwan, First Secretary, gave a special lecture on Understanding Foreign Culture Subject to students of the Faculty of International Studies of Bunkyo University, Shonan Campus.  He explained about general information on history, culture, Embassy’s activities and Thailand-Japan close relations, of which true friendship was seen when both faced natural disasters.  After that Mr. Chantadansuwan answered questions received from the students about Thailand. The faculty has cooperation with foreign ...
07/11/2013

คณะนิสิตไทยและญี่ปุ่นจากโครงการ OCA เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... และมหาวิทยาลัยชูโอ จากโครงการศึกษาดูงานและส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย - ญี่ปุ่น (Off Campus Activities, OCA Visit Japan Program) นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา บุนนาค รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
OCA
30/05/2018

คณะผู้บริหารจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ MRA Foundation เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น อนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับ MRA Foundation ในการจัดทำโครงการ Off-Campus Activities ให้โอกาสนิสิตจุฬาฯ มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับนักศึกษาในประเทศญี่ปุ่น

โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ KEK Summer Student Program

... participants can experience research through hands-on work at KEK Tsukuba/J-PARC where versatile research projects are being actively performed in the fields of particle and nuclear physics, material and life science, and accelerator science. In the ... ... belong to one of research groups and conduct research work under the supervision of researchers in a group staying at Tokai campus (where J-PARC resides) or Tsukuba campus of KEK for weeks. In some cases, students can have an opportunity to work with ...

Special lecture at Tokyo Institute of Technology

On 19 January 2015, Mr. Sittikorn Chantadansuwan, Counsellor, gave a special lecture in a class of Southeast Asian History and Ethnicity at Tokyo Institute of Technology, Okayama Campus. He answered questions about political situation, modern history from Students and touched upon Thailand in brief, history, culture, embassy`s activities and mutual assistance during hardship from natural disaster, which indicates the long friendship between Thailand and Japan.
19/01/2015

2013.12.10 Minister gave lecture at Chuo University

... December 2013, Minister Singtong Lapisatepun gave a lecture on “Thai society, economy and prospect” at Chuo University, Tama Campus as a part of the 5th international week, held during 9-14 December 2013. In this occasion, the Minister also met with President ... ... has commenced “international week” since 2011 to develop human resources in response to globalization. Its ASEAN-related activities included lecture, symposium and traditional dance and music performances.
17/12/2013

チュラロンコン大学経済学部副学部長及びMRAハウスが大使館を訪問

... 2019年5月29日、チュラロンコン大学経済学部のシリマー・ブンナーク准教授兼副学部長とソンブーン・ラッタナパナグン准教授兼副学部長兼労働開発センター所長と一般財団法人MRAハウスの役員が、チュラロンコン大学、中央大学、埼玉大学の学生らと共に大使館を訪問し、タイ日関係について大使による講義を受けました。チュラロンコン大学は、MRAハウスと連携して「Off-Campus Activities(学外活動)」事業を行っており、その一環としてチュラロンコン大学学生に日本国内の大学生との交流や意見交換の機会を提供しています。
29/05/2019

2013.12.02 Special lecture at Tokyo Institute of Technology

On 2 December 2013, Mr. Sittikorn Chantadansuwan, First Secretary, gave a special lecture in a class of “Southeast Asian History and Ethnicity” at Tokyo Institute of Technology, Okayama Campus.  He touched upon Thailand in brief, history, culture, embassy’s activities and mutual assistance during hardship from natural disaster, which indicates the long friendship between Thailand and Japan. The university has 1,300 international students from 70 countries, including those from foreign universities that have ...
05/12/2013
Pages: 1 2 Next
  relevance date