ค้นหา

 
Found: 9

The Vice President of Shonai Bank paid a courtesy call on the Ambassador

On 19 June 2019, Mr. Giichiro Harada, Vice President of Shonai Bank, which is the main organization for the establishment of the Yamagata-Thailand Friendship Association paid a courtesy call on Ambassador Bansarn Bunnag On 19 June 2019, Mr. Giichiro Harada, Vice President of Shonai Bank, which is the main ...
20/06/2019

รองประธานธนาคาร Shonai เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นาย Giichiro Harada รองประธานธนาคาร Shonai ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการก่อตั้งสมาคมมิตรภาพยามากาตะ-ไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตเพื่อมอบเชอรี่ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของ ...

The Ambassador welcomed the Vice-President of the Shonai Bank, Yamagata

On 19 January 2018, Mr. Giichiro Harada, Vice-President of the Shonai Bank, which is the local bank of Yamagata Prefecture, brought a representative delegation from Higashine City to pay a courtesy call and express gratitude to H.E. Ambassador Bansarn Bunnag for leading the Thai delegation to visit Yamagata at the ...
19/01/2018

The Ambassador led Team Thailand to Yamagata

On 4- 6 November 2018, Ambassador Bansarn Bunnag led Team Thailand in Tokyo to visit Yamagata prefecture according to the invitation of Mr. Masashi Ueno, President of the Shonai Bank to attend the reception party for the Yamagata – Thailand establishment celebration. The Yamagata-Thailand Friendship Association was established after Ambassador Bansarn visited Yamagata prefecture between 29 -30 November 2017 and it aimed ...
Yamagata
04/11/2018

เอกอัครราชทูตบรรสานนำคณะทีมประเทศไทยเยือนยามากาตะ

... ได้นำคณะข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงโตเกียว เยือนจังหวัดยามากาตะ ตามคำเชิญของนายมาซาชิ อูเอโนะ ประธานธนาคาร Shonai เพื่อเข้าร่วมงานฉลองการก่อตั้งสมาคมมิตรภาพยามากาตะ-ไทย โดยสมาคมดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นภายหลังจากที่เอกอัครราชทูตบรรสานได้เยือนจังหวัดยามากาตะเมื่อวันที่ ...
04/11/2018

เอกอัครราชทูตฯ นำคณะเยือนจังหวัดยามากาตะ อย่างเป็นทางการ

... เพาเวอร์ แจแปน จำกัด เดินทางเยือนจังหวัดยามากาตะ อย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของประธานธนาคาร Shonai ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นประจำจังหวัด เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ตามนโยบายของรัฐบาล ...
29/11/2017

President of the Yamagata - Thailand Friendship Association paid a courtesy call on the Ambassador

... Association was established on 5 November 2018. Currently, there are 220 juristic members and 24 persons. The association has organized various activities to tie the bilateral relations such as planting cherry blossoms in Chiang Mai in February 2019, and the Shonai Bank (one of the founders of the Yamagata -Thailand Friendship Association) gave cooperation for shooting location to Thai TV drama “Dang Duang Haruethai” in Yamagata prefecture etc.
23/01/2020

ประธานสมาคมมิตรภาพยามากาตะ – ไทย เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... อาทิ การดำเนินโครงการปลูกต้นซากุระที่ จ. เชียงใหม่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และการที่ธนาคาร Shonai (หนึ่งในผู้จัดตั้งสมาคมมิตรภาพยามากาตะ – ไทย) ให้ความร่วมมือประสานงานให้ละคร “ดั่งดวงฤหทัย” ...
23/01/2020

The Mayor of Yamagata City paid a courtesy call to the Ambassador

... Prefecture to celebrate the foundation of the Yamagata-Thai Friendship Association as the special advisor of the association, together with the Yamagata Governor. Moreover, the Yamagata-Thai Friendship Association was established by the support of the Shonai Bank which is a local bank that plays an important role in the region and operates business with Thailand, with Mr. Hiroji Sakae, the President of Yamagata Newspaper, acting as the President of the bank.
Yamagata
05/06/2018
  relevance date