ค้นหา

 
Found: 8
Where: tags — COVID-19 [x]

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 9 กันยายน 2564

... น่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้น ก.ย. นี้ ซึ่งจะเป็นยารักษาการติดเชื้อ COVID-19 ชนิดที่สองที่ได้รับอนุมัติการใช้งานในญี่ปุ่น  ... ... กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) ได้ยกเลิกเงินช่วยเหลือมูลค่า 30 ล้านเยนที่อนุมัติให้ผู้จัดคอนเสิร์ตกลางแจ้ง ...
COVID-19
09/09/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564

... ให้พิจารณาผ่อนปรนมาตรการด้านภาษีในปีงบประมาณหน้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 เช่น กระทรวงสาธารณสุขฯ (MHLW) ขอให้ยกเว้นภาษีรายได้ของครัวเรือนที่ได้รับเงินกู้ช่วยเหลือการดำรงชีพ ... ... ขอให้ลดหย่อนภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินต่อเนื่องจากปัจจุบันไปอีก กระทรวงเศรษฐกิจฯ (METI) และกระทรวง MIC ขอให้ดำเนินมาตรการลดหย่อนภาษีนิติบุคคลต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการให้บริการ ...
COVID-19
01/09/2021

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่นปี 2563

... เป็นการชั่วคราว สืบเนื่องจากการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นประมาณการว่า ... ... กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) และ Japan External Trade Organization (JETRO) ได้ให้เงินสนับสนุนแก่บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานในต่างประเทศ ...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 กรกฏาคม 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 ❖ เมื่อวันที่ ... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ประกาศจะดำเนินกิจกรรมโครงการ “Go To Event” (โครงการให้เงินช่วยเหลือการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต ...
COVID-19
20/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 กรกฏาคม 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 ❖ สถานะวันที่ ... ... และจะขอความร่วมมือสายการบินและรถไฟชินคันเซนช่วยประชาสัมพันธ์วิธีการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้ออีกทางหนึ่ง ❖ กระทรวง METI เปิดรับสมัครคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าอาคารทางเว็บไซต์ ...
COVID-19
14/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25มิถุนายน 2563 ❖ ผู้ติดเชื้อสะสมในญี่ปุ่น ... ... และไม่เปิดเผยข้อมูล 1 คน ❖ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 กระทรวง METI ญี่ปุ่นอนุมัติให้บริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้าและก๊าซสามารถขยายระยะเวลาให้ผู้บริโภคผ่อนผันการชำระค่าบริการสูงสุด ...
COVID-19
25/06/2020

มาตรการ METI เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19มาตรการ ...

มาตรการช่วยเหลือวิสาหกิจจขนาดกลางและขนาดย่อมในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จัดทำโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 ท่านสามารถคลิกอ่านเอกสารด้านล่างได้ 1. (CLICK) มาตรการช่วยเหลือวิสาหกิจจขนาดกลางและขนาดย่อมในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ...
COVID-19 METI
21/05/2020

มาตรการ METI เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 มาตรการช่วยเหลือวิสาหกิจจขนาดกลางและขนาดย่อมในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จัดทำโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563  ท่านสามารถคลิกอ่านเอกสารด้านล่างได้ 1. (CLICK) มาตรการช่วยเหลือวิสาหกิจจขนาดกลางและขนาดย่อมในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ...
24/04/2020
  relevance date