ค้นหา

 
Found: 434

大使が高野二郎東海大学副総長へのディレクナポン勲三等勲章授与式に出席

... 高野副総長は、東海大学とタイの教育機関や関係機構などとの教育連携促進活動に尽力され、特に工学や化学技術の分野において、両国の発展のために貢献されました。よって、国王陛下 は 2015 年 10 月 28 日に、ディレクナポン勲三等勲章を授与されました。   式典には、キングモンクット・ラカバン工科大学のスシャシャウィー・スワンサワット学長・東海大学の山田清志学長及び理事、タイ関係機関の所長も参加しました。

The Royal Decoration Presentation Ceremony to Honor Professor Dr. Jiro Takano

... at the Royal Thai Embassy in Tokyo to honor Professor Jiro Takano, Vice President of Tokai University. Prof. Jiro Takano was conferred with the Royal Decoration of the Third Class of the Most Admirable Order of the Direkgunabhorn on  October 28th , 2015, in recognition of his  work and efforts in promoting cooperation in education continuously between Tokai University , ​ education institutions and related organizations of Thailand; particularly in the fields of engineering and science technology ...

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ Mr.Sihasak Phuangketkeow (2015 - 2016)
14/03/2016

Combating Forced Labor and Trafficking in Persons in the Fishery Sector : Thailand's Progress in 2015

Combating Forced Labor and Trafficking in Persons in the Fishery Sector : Thailand's Progress in 2015 [PDF]  Combating Forced Labor and Trafficking in Persons in the Fishery Sector : Thailand's Progress in 2015
09/03/2016

大使がThailand MICE Roadshow in Japan 2016に出席

2015年3月8日、バンサーン・ブンナーク大使は東京ステーションホテルにてタイ政府コンベンション・アンド・エキジビション・ビューロー(TCEB)が主催した「Thailand MICE Roadshow in Japan 2016」の開会式に出席しました。 ...
08/03/2016

International Manpower Development Organization (IM Japan) paid a courtesy call on the Ambassador

On 24th February 2015, Mr. Kyoei Yanagisawa, President of International Manpower Development Organization (IM Japan) along with the Management Team paid a courtesy On 24 th February 2015, Mr. Kyoei Yanagisawa, President of International Manpower Development Organization ...
24/02/2016

Thai Young Farmer Leaders (TYFL) paid courtesy visit to Ambassador

On 23rd February 2016, Thai Young Farmer Leaders Training Program in Japan, class of 2015 (Batch 33) lead by Office of Agricultural Affairs in Tokyo On 23 rd February 2016, Thai Young Farmer Leaders Training Program in Japan, class of 2015 (Batch 33) lead by Office of Agricultural Affairs in Tokyo and The Japan Agricultural Exchange ...
23/02/2016

Ambassador welcomed Minister of Industry of Thailand

On 12th February 2015, H.E. Ambassador Bunsarn Bunnag welcomed the Minister responsible for Ministry of Industry, Ms.Atchaka Sibunruang, On 12 th February 2015, H.E. Ambassador Bunsarn Bunnag welcomed the Minister responsible for Ministry of Industry, Ms.Atchaka Sibunruang,...
12/02/2016

Winners of Kyoritsu International Foundation’s Japanese Speech Contest Visited the Embassy

... Royal Thai Embassy. On 25 January 2016, Miss Ranida Chamchalerm, Counselor welcomed five winners of the 3 rd Kyoritsu International Foundation’s Japanese speech contest at the Royal Thai Embassy. The winners, who gave their speeches on 12 September 2015, were granted the chance to travel to Japan during 24-31 January 2016. They will visit Kusatsu and other famous places in Tokyo.
29/01/2016

2015.09.10 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
19/01/2016
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 44 Next
  relevance date