ค้นหา

 
Found: 434

2013.03.28 การจัดสัมมนา Networking Meeting 2014 for Thailand โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับ ASEAN-Japan Centre

... และมีโอกาสทางธุรกิจสำหรับญี่ปุ่นมากมายในไทย นอกจากนี้ การที่อาเซียนจะเป็นประชาคมในปี ค.ศ. 2015 ญี่ปุ่นยังสามารถได้รับประโยชน์จากการใช้ไทยเป็นฐานในการลงทุนในอาเซียน โดยอาจใช้รูปแบบการลงทุนแบบ ...
31/03/2014

2014.03.10 Ambassador attended dinner party of Japan ASEAN Business Seminar

... Japan just celebrated our 40 th anniversary of our friendly relations last year in 2013.Especially, The Ambassador Highlighted on ASEAN ‘s role after ASEAN Economic Community has been established .  ASEAN is moving toward the single community in 2015, With the strategic location in a midst of this dynamism, it is clear that ASEAN is the economic hub of the world in the 21 st century. Japan can create win-win relations with ASEAN by contributing to the growth in Asia and growing with ASEAN.
19/03/2014

2014.03.10 大使が「アセアンビジネスセミナー」の懇親会に出席

... 懇親会の乾杯の挨拶について、タナティップ大使は、2013年は日本とアセアンとの交流開始から40周年であり、日本とアセアンはアジア地域の平和と安定,発展と繁栄のために協力関係を築いてきました。ASEANは「世界の経済センター」として世界経済を牽引しており、特に、2015年のアセアン共同体創設後もっと大きく発展していくことが見込まれます。ASEANは、日本にとっても最重要なパートナーのひとつであると述べました。
19/03/2014

2014.03.10 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในตอนค่ำของงาน Japan ASEAN Business Seminar

... ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ในปี 2015 ได้ถือกำเนิดขึ้น จุดแข็งของแต่ละประเทศจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่บริษัทขนาดกลางและย่อมของญี่ปุ่น(SMEs) ...
19/03/2014

2014.02.06-07 Ambassador joined Aichi-Nagoya Network & International Exchange Seminar in Aichi

... Ambassadors or high-ranking representatives to Japan also attended to give speeches on ASEAN business opportunities for Aichi investors. Ambassador pointed out on Thailand’s role in ASEAN, especially after ASEAN Economic Community will be established in 2015.  He highlighted on Thailand as the center of investment and production in the region, of which the business can be expanded to Mekong Region in the form of Thailand+1. The Ambassadors also participated in ANNIE Industrial Tour.  The program introduced ...
25/02/2014

2014.02.06-07 大使、愛知県で開催された愛知・名古屋国際ネットワーク「ASEANフォーラム」に出席

2014年2月6-7日、愛知県名古屋市で開催された愛知・名古屋国際ネットワーク「ASEANフォーラム」にアセアン各国の大使を始め在日大使館の代表者が出席し、愛知県の投資家に対しアセアンでの事業活動についてスピーチしました。 タナティップ大使は、アセアンにおけるタイの役割についてスピーチし、特に、2015年のアセアン共同体創設後、タイは域内の投資・生産の中心として重要であると繰り返し述べました。つまり、タイはThailand+1という形式でメコン川流域の国々へビジネスを拡大するための拠点になり得るということです。 ...
24/02/2014

2013.08.29 納涼の夕べ

... 会では、北山禎介会長と大使が開会の挨拶を行い、15日以内のタイ人観光客に査証免除措置を行うことで観光や国民レベルの交流を促進していることや、年末に迎える日本アセアン友好協力40周年記念など、さらに発展している両国の関係について述べました。大使は、2015年のアセアン共同体の発足で、タイへの投資やタイを他国への輸出拠点とすることで日本は利益を得るだろうと強調しました。 この集いは、タイ料理やお菓子、タイ大使館弦楽合奏団によるタイ伝統楽器の演奏など、タイ文化を広める機会にもなりました。
05/09/2013

2013.08.29 JTA Evening Cool Party 2013

... within 15 days to promote tourism and exchange of peoples of the two countries, and for the celebration of the 40th anniversary of ASEAN-Japan at the end of the year.  Ambassador emphasized that the establishment of the ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 will benefit Japan.  That is, Japan can use Thailand as its base for investment and export as Thailand is located in the centre of the region.  Both speakers reaffirmed the commitment to strengthening the ties of both nations to the future. The ...
04/09/2013

2013.08.29 JTA Evening Cool Party

... ปีความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นในปลายปีนี้ด้วย ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ย้ำว่าการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2015 จะทำให้ญี่ปุ่นได้ประโยชน์จากการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและส่งออกเนื่องจากตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน  ...
04/09/2013

2013.07.30-31 Ambassador visited Toyama Prefecture

... throughout the region, the improvement of the nationwide infrastructure, especially the high-speed train system as well as the developmental project in Dawei special economic zone and deep-sea port.  After in the inauguration of ASEAN Economic Community in 2015, each member of ASEAN countries’ economies will grow substantially, Japanese investors are encouraged to make use of their production bases in Thailand to expand their businesses and production bases even further in the region to its neighboring ...
05/08/2013
Pages: Prev. 1 ... 40 41 42 43 44 Next
  relevance date