ค้นหา

 
Found: 500
Where: tags — 2019 [x]

การลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางออนไลน์

... ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้มาขอรับบริการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ...

การจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น (Thailand – Japan High Level Joint Commission หรือ HLJC) ครั้งที่ 5

... ประธานร่วมและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างยั่งยืน รวมถึงการสอดประสานความร่วมมือระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน ...
HLJC
10/08/2021

Bajrasudha Gajanurak: A royal elixir to strengthen wild elephants

... Sakaew. To ensure the successful implementation of this project, their majesties appointed Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha as chair of the committee on the Bajrasudha Gajanurak Project and accepted the project under royal patronage on Aug. 2, 2019. While the name of the project literally means “an elixir that strengthens elephants to be as strong as diamonds,” the project’s true objective equally focuses on the welfare of wild elephants and humans alike, and to strike that ...

ลงทะเบียนออนไลน์ขอเข้ารับบริการด้านนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว

... ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้มาขอรับบริการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ...
15/07/2021

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับบริการด้านนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัวออนไลน์

... และทะเบียนครอบครัว กรุณาลงทะเบียนที่ลิ้งก์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้มาขอรับบริการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ...
15/07/2021

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการการลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางออนไลน์

... เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะรับบริการด้านนิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความร่วมมือผู้มาขอรับบริการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ...

การลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเรื่อง การรับมอบวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca จากรัฐบาลญี่ปุ่น

... คณะรัฐมนตรีของไทยและของญี่ปุ่นได้มีมติให้ความเห็นชอบต่อการลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเรื่องการรับมอบ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในนามของรัฐบาลไทย ...
01/07/2021

大使がルーマニア大使の訪問を受け「にっぽん-大使たちの視線」写真展について懇談

... 写真展は駐日外交官のとらえた日本の姿を、写真芸術を通じて表現する試みとして1998年より毎年開催されており、日本人はその展覧会を通して視点の違う日本について知ることができます。また、文化交流を促進すると共に、駐日外交官と日本社会との親密な関係促進に寄与しています。 なお、2018-2019年開催では、バンサーン・ブンナーク駐日タイ大使(当時)が実行委員長を務めました。 2021年4月15日、シントン・ラーピセートパン大使はタティアナ・ヨシペル駐日ルーマニア大使の訪問を受け「にっぽん-大使たちの視線:Japan ...

Ambassador of Romania pays a courtesy on Ambassador Singtong to discuss on cooperation on “Japan through Diplomats’ Eyes” Photo Exhibition.

... different prefectures in Japan to allow Japanese people to appreciate Japan from a different angle. The Photo Exhibition also helps promote cultural exchanges and strengthen bonds between foreign diplomats in Japan and the Japanese society. In 2018-2019, H.E. Mr. Bansarn Bunnag, then Ambassador of Thailand to Japan, assumed the Chairmanship of the Executive Committee of Japan through Diplomats’ Eyes Photo Exhibition.

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

... วันที่ 30 เมษายน 2564) วันที่ 29 เมษายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงมาตรการเกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทย (ไม่พิจารณาลดวันกักกันตามประเทศต้นทางหรือการฉีดวัคซีน) ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 50 Next
  relevance date