ค้นหา

 
Found: 340

ญี่ปุ่นปรับระดับสถานการณ์ฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่

ตามที่ญี่ปุ่นขยายช่วงเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินใน 9 จังหวัด และสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินใน 5 จังหวัด จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 นั้น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายซูกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับประกาศ ...

... เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศขยายช่วงเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน และกึ่งฉุกเฉิน(มัมโบ) จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564

ตามที่ญี่ปุ่นประกาศขยายช่วงเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ 6 จังหวัดจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอเรียนพัฒนาการเกี่ยวกับการขยายช่วงเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินใน ...

... กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

■  ข้อมูลสำคัญ (ประกาศเพิ่มเติม ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) วันที่ 29 เมษายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค....

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

... พัฒนาการและมาตรการสำคัญ  - นายกรัฐมนตรีซูกะ ได้กล่าวในการประชุมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังของรัฐบาลเมื่อ 24 ก.พ. 2564 เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทางเศรษฐกิจการคลังหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเน้นย้ำให้บริษัทที่ผลประกอบการดีขึ้นปรับเพิ่มค่าแรงเพื่อช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ  ...
25/02/2021

... กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มิถุนายน 2564

■  ข้อมูลสำคัญ     (ประกาศเพิ่มเติม ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564) - ผู้ที่เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ...

... เรื่อง ญี่ปุ่นประกาศขยายช่วงเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน 10 จังหวัดจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายซูกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้แถลงประกาศขยายช่วงเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก ...
05/02/2021

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 - ผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศ (สถานะวันที่ 25 พฤษภาคม 2564) 726,117 คน (เพิ่มขึ้น 3,901 คน) - จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันมากที่สุด ...
26/05/2021
Pages: 1 2 3 4 5 ... 34 Next
  relevance date