ค้นหา

 
Found: 2

Students from The Kamenori Foundation, 7th Junior High Study Tour Visited the Embassy

On October 6th 2015, 10 students including one teacher from the Kamenori Foundation, 7th Junior High Study Tour, attended a briefing given by Miss Ranida Chamchalerm, Counsellor at the Embassy. On October 6th 2015, 10 students including one teacher from the Kamenori Foundation, 7th Junior High Study Tour, attended a briefing given by Miss Ranida Chamchalerm,...

The Kamenori Foundation, 7th Junior High Study Tour เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 คณะนักเรียนไทยในทุนโครงการ The Kamenori Foundation, 7th Junior High Study Tour พร้อมผู้ดูแลนักเรียน จำนวน 10 คน ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ...
  relevance date