ค้นหา

 
Found: 14

Ambassador presided over the ACT Bowling Tournament 2019

... Team Thailand. The Ambassador and staffs of the ASEAN Embassies in Japan as well as the representative from the Ministry of Foreign Affairs and ASEAN-Japan Centre approximately 100 people participated in the event at the Tokyo Port Bowl, Tokyo.   ACT Bowling Tournament is one of the annual activity of ACT which aims to strengthen the relations and encourage the cooperation between the Royal Thai Embassy and ASEAN Embassies in Japan including to raise awareness of ASEAN in Japan community.
07/12/2019

เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานและร่วมการแข่งขัน ACT Bowling Tournament 2019

... ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และ ASEAN-Japan Centre เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน ณ Tokyo Port Bowl กรุงโตเกียว  อนึ่ง ACT Bowling Tournament เป็นหนึ่งในกิจกรรมประจำปีของ ACT ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนประจำญี่ปุ่น ...
07/12/2019

ACT Bowling Tournament 2011

On 23 July 2010, the Ambassador and his wife, together with the embassy’s officers joined ASEAN’s annual bowling game in Tokyo. On 23 July 2010, the Ambassador and his wife, together with the embassy’s officers joined ASEAN’s annual bowling game in Tokyo.
28/07/2011

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวเปิดและร่วมการแข่งขัน ACT Bowling Tournament 2016

... รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทผู้เล่นชายที่ทำคะแนนได้สูงสุด และ 3) รางวัลชนะเลิศประเภทผู้เล่นหญิงที่ทำคะแนนสูงสุด ACT Bowling Tournament เป็นหนึ่งในกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานทูตอาเซียนประจำประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีครบทั้งสิบแห่ง ...
28/08/2016

The 2023 ACT Bowling Tournament

On 14 May 2023, players of Team Thailand headed by H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, participated in the 2023ASEAN Committee in Tokyo (ACT)Bowling Tournament, organized by the Embassy of Viet Nam,at Tokyo Port Bowl. Since this year marks the 50 th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation, the ACT also invited Mr. Kunihiko Hirabayashi, Secretary General of ASEAN-Japan Centre (AJC) to ...
15/05/2023

งานแข่งขัน ACT Bowling Tournament

... ตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวซ้อมร่วมกับนักกีฬาจากสถานทูตประเทศอาเซียน ประจำญี่ปุ่น ในงาน ACT Bowling Tournament ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นักกีฬาจากทีมไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อวันที่ ...
09/04/2017

ACT Bowling Tournament

... Chitnhothinh1st Runner-upIndonesiaMr.Ronny P.Yulian Toro2nd Runner-upBruneiHE Mr.Mohamad Alias SerbiniTeamChampion TeamBrunei1st Runner-up TeamLao PDR2nd Runner-up TeamMalaysia / The Philippines  On 25 July 2009, Royal Thai Embassy hosted the Annual ACT (ASEAN Committee in Tokyo) Bowling Tournament
06/08/2009

The Royal Thai Embassy Participated in ACT Bowling 2015

On 6 June 2015, the Royal Thai Embassy participated in the ACT Bowling 2015, which is held every year in order to strengthen the relationship amongst the ASEAN embassies in Tokyo (ASEAN Committee in Tokyo: ACT) and this year, the Embassy of Malaysia was the host. Out of the 3 round tournament, the players from the ...
06/06/2015

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการแข่งขัน ACT Bowling 2015

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ACT Bowling 2015 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในกรุงโตเกียว ...
06/06/2015

ASEAN Committee in Tokyo (ACT) จัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งประจำปี 2566

... ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งของคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงโตเกียว (ASEAN Committee in Tokyo หรือ ACT)ประจำปี 2566ที่ลานโบว์ลิ่ง Tokyo Port Bowlโดยสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ และโดยที่ในปีนี้ครบรอบ ...
15/05/2023
Pages: 1 2 Next
  relevance date