ค้นหา

 
Found: 13

Minister and Deputy Chief of Mission, together with officers of Team Thailand of the Royal Thai Embassy participated in the ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Family Day 2022 at the Kasai Rinkai Park.

On 12 November 2019, Ms. Prangtip Kanchanahattakij, Minister and Deputy Chief of Mission of the Royal Thai Embassy, as Ambassador’s representative, together with officers of Team Thailand of the Royal Thai Embassy as well as their families participated in ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Family Day 2022. This year the event was hosted by Embassy of the Republic of the Philippines at the Kasai Rinkai Park. Mr. HIRABAYASHI Kunihiko, Secretary-General of ASEAN-Japan Centre, also joined the event and interacted with ASEAN countries. ACT Family Day ...
14/11/2022

อัครราชทูต หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และครอบครัวร่วมกิจกรรม ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Family Day ที่สวนสาธารณะ Kasai Rinkai

... ในฐานะผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ และครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Family Day ที่สวนสาธารณะ Kasai Rinkai ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำญี่ปุ่น โดยนาย HIRABAYASHI Kunihiko ...
14/11/2022

公使が葛西臨海公園にて開催された「ASEAN委員会東京(ACT)ファミリーデー2022」にチームタイランドと共に参加

2022年11月12日、プラーンティップ・ガーンジャナハッタキット公使は、大使の代表としてチームタイランドとその家族と共に、葛西臨海公園にてフィリピン大使館が主催した「ASEAN委員会東京(ACT)ファミリーデー2022」に参加しました。日本アセアンセンター事務総長の平林国彦氏もイベントに参加しASEAN諸国との交流を図りました。このイベントは毎年、アセアン諸国の各大使館と日本の関連機関・組織との関係を促進するためにに開催されるイベントです
14/11/2022

Madame Porndee Lapisatepun, together with officers of Team Thailand of the Royal Thai Embassy participated in ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Family Day 2019

On 9 November 2019, Mrs. Porndee Lapisatepun, Spouse of H.E. Ambassador Singtong Lapisatepun, together with officers of Team Thailand of the Royal Thai Embassy as well as their families participated in ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Family Day 2019 hosted by Embassy of the Republic of the Union of Myanmar On 9 November 2019, Mrs. Porndee Lapisatepun, Spouse of H.E. Ambassador Singtong Lapisatepun, together with officers of Team Thailand of the Royal Thai Embassy as well as their families ...
09/11/2019

ภริยาเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Family Day 2019

... กรุงโตเกียว พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวและครอบครัว ได้เข้าร่วมงาน ASEAN Committee in Tokyo (ACT) Family Day 2019 ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ ณ กรุงโตเกียว ที่ Kasai Rinkai Park ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในหมู่สมาชิกประเทศอาเซียน ...
09/11/2019

The Royal Thai Embassy participated in ACT Family Day 2015

On 26 September 2015, Embassy of the Lao PDR, Japan hosted ACT Family Day 2015 at the Embassy of Laos. Mr. Bhakavat Tanskul, Minister of the Royal Thai Embassy and embassy staffs participated in this event and joined several activities with other embassy’s staffs such as playing games. On 26 September 2015, Embassy of ...
26/09/2015

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน ACT Family Day 2015

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2015 สถานเอกอัครราชทูตลาว ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพจัดงาน ACT Family Day 2015 ณ สถานเอกอัครราชทูตลาว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2015 สถานเอกอัครราชทูตลาว ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพจัดงาน ...
26/09/2015

2013.10.20 Minister Singtong and his spouse attended the ACT Family Day

On 20 October 2013, Mr. Singtong Lapisatepun, Minister and Deputy Chief of Mission, and his spouse, together with diplomats as well as their family members, attended the ACT Family Day held at the Embassy of Vietnam in Tokyo.  ACT or ASEAN Committee Tokyo, consists of Embassies in Tokyo of 10 ASEAN member countries and conducts meetings and events throughout a year.  Although the annually held ACT Family Day is an outdoor event ...
21/10/2013

2013.10.20 シントン公使夫妻、ACT Family Dayに参加

2013年10月20日、シントン・ラーピセートパン公使夫妻および外交官とその家族は東京・ベトナム大使館にて開催されたACT Family Dayに参加しました。ACT(ASEAN-Committee Tokyo) は在京のアセアン加盟国大使館10カ国からなり、一年を通じて会議やイベントを行っています。毎年行われるACT Family Dayは屋外でスポーツを楽しむイベントですが、本年は悪天候により、主催国であるベトナム大使館において各国の料理を持ち寄っての昼食会となりました。
21/10/2013

2013.10.20 อัครราชทูตและภริยาเข้าร่วมงาน ACT Family Day

... นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต และภริยา  รวมทั้งข้าราชการและครอบครัว ได้เข้าร่วมงาน ACT Family Day ซึ่งจัดขึ้นทื่สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ณ กรุงโตเกียว ทั้งนี้ คณะกรรมการประเทศอาเซียนในกรุงโตเกียว ...
21/10/2013
Pages: 1 2 Next
  relevance date