ค้นหา

 
Found: 2

ACT Golf Tournament 2015

On 6th December 2015, Mr. Bhakavat Tansakul, Minister, represented the Royal Thai Embassy in Tokyo along with TeamThailand sports team attended the ACT Golf Tournament 2015 On 6 th December 2015, Mr. Bhakavat Tansakul, Minister, represented the Royal Thai Embassy in Tokyo along with TeamThailand sports team attended the ACT Golf Tournament 2015, held by the Embassy of Vietnam in Japan associated with International ...

กิจกรรม ACT Golf Tournament 2015

... อัครราชทูต เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นำทีมนักกีฬาทีมประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม ACT Golf Tournament 2015 ซึ่งจัดโดย สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ...
06/12/2015
  relevance date