ค้นหา

 
Found: 66

The Royal Thai Embassy organized a workshop on making the traditional Thai garland for the ALFS members

On 5 June 2019, Mrs. Yupadee Bunnag, the Ambassador's spouse held a workshop on making your own traditional Thai garland for the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS), ALFS's Ikebana lesson which Madam Yupadee is a chairman of the group at the Embassy Hall. On 5 June 2019, Mrs. Yupadee Bunnag, the Ambassador's spouse held a workshop on making your own traditional Thai garland for the Asia-Pacific Ladies Friendship ...
05/06/2019

งาน Thailand Cultural Event 2017 for Asia Pacific Ladies Friendship Society (ALFS)

... และนางยุพดี บุนนาค ภริยาเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานจัดงานแสดงวััฒนธรรมไทย Thailand Cultural Event 2017 for Asia Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ณ หอประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีสมาชิกสตรีของกลุ่ม ALFS เข้าร่วมประมาณ 100 คน เมื่อวันที่ ...

Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) the 2nd Joint Meeting

The 2nd Joint Meeting of Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) 2010-2011 session was held on 9 November 2010 at 2 p.m. at the Royal Thai Residence, of which Mme Aumaporn Futrakul was the Chairperson.  As many as 70 members of the society attended the Meeting including Mrs. Junko Machimura and Mrs. Atsuko Mogi,...
11/11/2010

Donation by the Natural Disaster Relief Fund of the ALFS

On 9 November 2010, Mme Aumaporn Futrakul received a cheque of 300,000 yen from Mrs. Hanayo Kato, Executive Director of the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS), which is a donation from the Natural Disaster Relief Fund of the ALFS to aid victims of recent flooding in vast areas of Thailand.  The money will be donated to help victims rebuild their towns and restore normalcy to their lives and livelihood....
11/11/2010

ALFS บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย

... ภริยาเอกอัครราชทูตฯ รับมอบเช็คมูลค่า 300,000 เยน จากนาง Hanayo Kato กรรมการบริหารสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ซึ่งเป็นเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติของ ALFS เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ...
22/11/2010

Asia Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) Annual Charity Golf Tournament 2017

On 30 October 2017, H.E. Ambassador Bansarn Bunnag assigned Ms. Salinee Phonprapai, Minister Counsellor to be the representative to attend the Asia Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) Annual Charity Golf Tournament 2017. The ambassador is the honorary counsellor for ALFS in holding the charity golf tournament this year. The purpose of this event is to donate fund to the organizations in Japan, countries in the Asia Pacific region ...
ALFS Golf
30/10/2017

アジア婦人会Cheque Sharing Ceremony

2011年6月24日、ウマポーン・フートラクーン大使夫人と大使館夫人グループは、パキスタン大使館内で行われたアジア婦人会(ALFS)の「Cheque Sharing Ceremony」に参加しました。            パキスタン大使とウマポーン大使夫人の挨拶に続き、各国が行った被災地支援活動がスライドで紹介されました。       セレモニーでは、ALFSに集まった寄付金やその他のチャリティー活動の収益金が、各国に分配されましたが、多くの国から、今年は災害に遭った日本へ寄付するという申し入れがありました。
28/06/2011

ผู้บริหารสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Association (ALFS) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และภรรยา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นาง FUJIMOTO Atsuko ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสและกรรมการของสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และนางพรดี ลาภพิเศษพันธุ์ ภรรยา ...
ALFS
14/09/2020

การประชุมร่วมครั้งที่ 2 ของ ALFS

... ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ เป็นประธานการประชุมร่วมครั้งที่ 2 ประจำสมัยประชุม 2010-2011 ของสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนาง Junko Machimura และนาง Atsuko Mogi รองประธาน และสมาชิกของ ALFS จำนวนกว่า 70 คนเข้าร่วม....
22/11/2010

Royal Thai Embassy participated in ALFS Charity Bazaar

... Bunnag and Madam Yuppadee Bunnag together with spouses of diplomats as well as staff members of the Embassy participated in the “ 40th Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2016” organized by the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) at ANA InterContinental Tokyo.  The Bazaar was held by cooperation of 26 ALFS member states in the Asia-Pacific region to raise funds for welfare and disaster relief in the region.
ALFS
06/04/2016
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 7 Next
  relevance date