ค้นหา

 
Found: 66

The ambassador's spouse held a Thai fruit carving workshop for ALFS members

... Porndee Lapisatepun, spouse of the Ambassador of Thailand to Japan, organised a Thai fruit and vegetable carving workshop for the members of the Small Interest Group (SIG) on Flower Arrangement (Ikebana) of the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) at the Thai Residence. As the foreign embassy side coordinator for ALFS' SIG on Ikebana this year, Mrs. Porndee hosted this event to providean opportunity for ALFS members, both Japanese and spouses of foreign diplomats, to learn more about the ...
10/10/2022

Ambassador’s spouse chaired the Small Interest Group (SIG) Leaders’ Get Together Meeting under the Asia-Pacific Ladies Friendship Society

On November 9, 2020, Mrs. Porndee Lapisatepun, spouse of the Ambassador of Thailand to Japan, hosted the Small Interest Group (SIG) Leader Get Together meeting under the umbrella of the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) at the Embassy’s Hall. H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, took this opportunity to give a welcoming remark to the SIG representatives. On November 9, 2020, Mrs. Porndee Lapisatepun, spouse of the Ambassador of Thailand to ...
ALFS
09/11/2020

タイ大使館でポワンマーライ(花輪)作りワークショップを開催

2019年6月5日、ユパディー・ブンナーク大使夫人は、一般社団法人アジア婦人友好会(ALFS)の生け花グループ対象に大使館ホールでポワンマーライ(花輪)作りワークショップを行いました。 2019年6月5日、ユパディー・ブンナーク大使夫人は、一般社団法人アジア婦人友好会(ALFS)の生け花グループ対象に大使館ホールでポワンマーライ(花輪)作りワークショップを行いました。大使夫人は、生け花グループのリーダーを務めています。このワークショップは、ALFSメンバーや駐日各国大使夫人たちへタイの文化を紹介するために開催されました。また、生け花草月流の増田先生によるデモンストレーションが行われ、参加者の関心を集めました。
ALFS
05/06/2019

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรม Workshop สาธิตการร้อยพวงมาลัยสำหรับสมาชิก ALFS

... ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกรรม Workshop สาธิตการร้อยพวงมาลัยสำหรับสมาชิกกลุ่ม Ikebana ของ Asia- Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ซึ่งภริยาเอกอัครราชทูตฯ ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ...
05/06/2019

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2019

... เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2019” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 43 โดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) ณ โรงแรม ANA InterContinental Tokyo โดยงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น 26 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ...
ALFS Bazaar
10/04/2019

大使夫人がアジア婦人友好会の文化活動グループリーダー会議を開催

2020年11月9日、ポンディ・ラーピセートパン大使夫人は、一般社団法人アジア婦人友好会(ALFS)で文化活動を行うスモール・インタレスト・グループ(SIG)のリーダー会議を大使館ホールで開催し、シントン大使が歓迎の挨拶を行いました。 2020年11月9日、ポンディ・ラーピセートパン大使夫人は、一般社団法人アジア婦人友好会(ALFS)で文化活動を行うスモール・インタレスト・グループ(SIG)のリーダー会議を大使館ホールで開催し、シントン大使が歓迎の挨拶を行いました。 ...
ALFS
09/11/2020

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการสอนจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นโดยกลุ่ม Small Interest Group ของ ALFS

... ได้จัดการสอนจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (อิเคบานะ) โดยได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่ม Small Interest Group ของ Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ซึ่งดำเนินการสอนโดยอาจารย์ Fujiko Masuda ประธานการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นสำนัก ...

ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้ากลุ่ม Small Interest Group ภายใต้สมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society

... กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้ากลุ่ม Small Interest Group (SIG) Leaders’ Get Together Meeting ภายใต้สมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมด้วย ...
ALFS
09/11/2020

アジア婦人友好会の役員が大使夫妻を表敬訪問

2020年9月14日、シントン・ラーピセートパン大使とポンディー夫人は、大使公邸にて一般社団法人アジア婦人友好会(ALFS)の藤本厚子専務理事始め役員の表敬訪問を受けました。大使夫人は2020年9月1日より1年間の任期で、外国側の副代表に就任しています。この機会に、専務理事と大使夫妻はコロナ禍における今後の事業について懇談しました。 ...
ALFS
14/09/2020

04.18 Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) Festival and Charity Bazaar

On 18 April 2012, Mme Aumaporn Futrakul, spouse of the Ambassador, joined the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) Festival and Charity Bazaar held at ANA Intercontinental Hotel Tokyo.  Participants enjoyed a variety of cuisine, exotic traditional products and dances from 26 countries in Asia and Oceania.  Thailand’s booth also received many visitors. ...
07/05/2012
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 7 Next
  relevance date