ค้นหา

 
Found: 66

02.03 ALFS musical instrument introduction

On 3 February 2011, the Small Interest Group of the Asia-Pacific Ladies Friendship Society, led by Mme Aumaporn Futrakul, Ambassador’s spouse, organized an event called “Introduction to Asian musical instruments”.  Thai, Indonesian and Japanese musical instruments were introduced and performed in the event, where 40 members attended On 3 February 2011, the Small Interest Group of the Asia-Pacific Ladies Friendship Society, led by Mme Aumaporn Futrakul, Ambassador’s spouse, organized an...
24/02/2012

大使夫人がタイの野菜・フルーツカービングの紹介イベントを開催

2022年10月10日、ポーンディ・ラーピセートパンタイ大使夫人は一般社団法人アジア婦人友好会(ALFS)の生け花グループの活動として、タイ大使公邸でタイの野菜・フルーツカービングの紹介と、生け花のワークショップを行いました。 大使夫人はALFS生け花グループの外国側リーダーであり、今回のイベントで日本側メンバーと駐日各国大使夫人にタイの伝統文化であるカービングを紹介しました。さらに日本の伝統文化である生け花とのコラボレーションが提案され、生け花の先生によるデモンストレーションが披露されると共に、参加者も実際に生け花を行いました。 ...
10/10/2022

02.23-24 ALFS members joined Thai North-eastern cuisine cooking class

During 23-24 February 2012, Asia-Pacific Ladies Friendship Society members joined the Thai North-eastern cuisine cooking class at the Residence. Mme Aumaporn Futrakul, Ambassador’s spouse, gave a briefing on Thailand’s North-eastern culture and tourist information and demonstrated how to cook the region’s food : Somtam (Spicy papaya salad) and Laab Kai (Chicken Laab).  Ten members of the society attended each day.  ▼ 23 February 2012 ▼  ▼ 24 February 2012 ▼ During 23-24 February...
28/02/2012

大使が「2020 ジャパンバリアフリープロジェクト」で障害のある方を歓迎

... 大使は、田中朋子さんが常に子どもに寄り添い献身的に介助をなさっていることに敬意を表すと共に、身体の障害を持つことは誰にでも起こり得ることだと強調しました。また、障害を持つ人は社会からの助けを必要とする存在だという考えから、他の人と同様に知識も能力もある社会の構成員だと考える世の中になって欲しいと願う田中さんの思いに同意しました。障害を持つ人を受け入れるということは、バリアフリー製品を作り出すことだけでなく、地域の一員として受け入れることが必要なのです。 大使は、大使館の外交官夫人グループがアジア婦人友好会(ALFS)と共に行った慈善事業の収益を、タイ王国視覚障害者協会が運営するチェンマイの「パックジット・パックジャイ・プロジェクト」に寄付したことを紹介しました。同プロジェクトは、視覚障害者に日本の刺繍「刺し子」の技法を教え、就労を支援しています。刺し子は、昔ろうそくや電気の明かりのない夜に、日本の女性たちが縫った刺繍です。 ...

Ambassador welcomes a person with a disability under the 2020 Japan Barrier-Free Project.

... our minds to accept them as viable and authentic citizens. Ambassador Singtong shared the Embassy’s role in supporting people with disabilities. The Thai diplomats' spouses chose to provide donation from the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) to the Pakjit Pakjai Project in Chiang Mai Province, which teaches the Japanese "Sashiko" embroidery technique to the visually impaired people in Thailand. Such technique is used by Japanese women to embroider clothes at night without ...
11/09/2020

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ต้อนรับผู้พิการ ภายใต้โครงการ 2020 Japan Barrier Free Project

... ยังได้กล่าวถึงการสนับสนุนบทบาทผู้พิการโดยกลุ่มคู่สมรสของนักการทูตของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ได้บริจาคเงินที่ได้รับจากสมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) แก่โครงการปักจิตปักใจ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งฝึกสอนศิลปะงานปักผ้า “ซาชิโกะ” ของญี่ปุ่น ...
11/09/2020
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7
  relevance date