ค้นหา

 
Found: 66

Royal Thai Embassy participated in ALFS Charity Bazaar 2023

... Porndee Lapisatepun together with diplomats’ spouses and Embassy’s staff participated in the “45 th The Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2023” at Meiji Kinenkan in Tokyo. Organized by the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS), the Charity Bazaar was the collaborative effort of 26 ALFS member states in the Asia-Pacific region to raise funds to support social welfare and disaster relief activities in the region.
10/05/2023

สถานเอกอัครราชทูตฯเข้าร่วมงานบาร์ซาร์การกุศล ALFS 2023

... เข้าร่วมงาน “Asia-Pacific Festival & Charity Bazaar 2023” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 45 โดยสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชียแปซิฟิค (ALFS) ณ Meiji Kinenkanในกรุงโตเกียวโดยงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือจากสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งสิ้น ...
10/05/2023

大使館は、ALFSのアジアの祭典・チャリティーバザー2023に参加

2023年5月10日、シントン・ラーピセートパン大使とポーンディ・ラーピセートパン大使夫人は、外交官夫人や大使館職員らと共に東京の明治記念館で行われたアジア婦人友好会主催による「第45回アジアの祭典・チャリティーバザー2023」に参加しました。このチャリティバザーは、アジア太平洋地域26ヶ国のメンバーが協力し、社会支援や被災地域の援助を目的に開催されています。
10/05/2023

The ambassador's spouse held a Thai fruit carving workshop for ALFS members

... Porndee Lapisatepun, spouse of the Ambassador of Thailand to Japan, organised a Thai fruit and vegetable carving workshop for the members of the Small Interest Group (SIG) on Flower Arrangement (Ikebana) of the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) at the Thai Residence. As the foreign embassy side coordinator for ALFS' SIG on Ikebana this year, Mrs. Porndee hosted this event to providean opportunity for ALFS members, both Japanese and spouses of foreign diplomats, to learn more about the ...
10/10/2022

ภริยาเอกอัครราชทูตจัดกิจกรรมสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ไทย

... กรุงโตเกียวได้จัดกิจกรรมสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ของไทยให้สมาชิกกลุ่มการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น (Ikebana) ของสมาคมมิตรภาพสตรีเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Ladies Friendship Society หรือ ALFS) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ภริยาเอกอัครราชทูตซึ่งเป็นผู้ประสานงานฝ่ายสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศสำหรับกลุ่ม ...
10/10/2022

大使夫人がタイの野菜・フルーツカービングの紹介イベントを開催

2022年10月10日、ポーンディ・ラーピセートパンタイ大使夫人は一般社団法人アジア婦人友好会(ALFS)の生け花グループの活動として、タイ大使公邸でタイの野菜・フルーツカービングの紹介と、生け花のワークショップを行いました。 大使夫人はALFS生け花グループの外国側リーダーであり、今回のイベントで日本側メンバーと駐日各国大使夫人にタイの伝統文化であるカービングを紹介しました。さらに日本の伝統文化である生け花とのコラボレーションが提案され、生け花の先生によるデモンストレーションが披露されると共に、参加者も実際に生け花を行いました。 ...
10/10/2022

Ambassador’s spouse chaired the Small Interest Group (SIG) Leaders’ Get Together Meeting under the Asia-Pacific Ladies Friendship Society

On November 9, 2020, Mrs. Porndee Lapisatepun, spouse of the Ambassador of Thailand to Japan, hosted the Small Interest Group (SIG) Leader Get Together meeting under the umbrella of the Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) at the Embassy’s Hall. H.E. Mr. Singtong Lapisatepun, Ambassador of Thailand, took this opportunity to give a welcoming remark to the SIG representatives. On November 9, 2020, Mrs. Porndee Lapisatepun, spouse of the Ambassador of Thailand to ...
ALFS
09/11/2020

大使夫人がアジア婦人友好会の文化活動グループリーダー会議を開催

2020年11月9日、ポンディ・ラーピセートパン大使夫人は、一般社団法人アジア婦人友好会(ALFS)で文化活動を行うスモール・インタレスト・グループ(SIG)のリーダー会議を大使館ホールで開催し、シントン大使が歓迎の挨拶を行いました。 2020年11月9日、ポンディ・ラーピセートパン大使夫人は、一般社団法人アジア婦人友好会(ALFS)で文化活動を行うスモール・インタレスト・グループ(SIG)のリーダー会議を大使館ホールで開催し、シントン大使が歓迎の挨拶を行いました。 ...
ALFS
09/11/2020

ภริยาเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้ากลุ่ม Small Interest Group ภายใต้สมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society

... กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหัวหน้ากลุ่ม Small Interest Group (SIG) Leaders’ Get Together Meeting ภายใต้สมาคม Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS) ณ หอประชุมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมด้วย ...
ALFS
09/11/2020

Executive of the Asia-Pacific Ladies Friendship Association (ALFS) pay a courtesy call on the Ambassador of Thailand and spouse.

On 14 September 2020, Mrs. FUJIMOTO Atsuko, Senior Executive Director and Director of Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS), paid a courtesy call on Ambassador Singtong Lapisatepun and Mrs. Porndee Lapisatepun, spouse of the Ambassador On 14 September 2020, Mrs. FUJIMOTO Atsuko, Senior Executive Director and Director of Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS),...
ALFS
14/09/2020
Pages: 1 2 3 4 5 ... 7 Next
  relevance date