ค้นหา

 
Found: 93

The Royal Thai Embassy facilitated the return of Thai people in Japan to Thailand by ANA’s special flight.

On 16 June 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by All Nippon Airways (ANA) flight NH847 from Haneda Airport and arrived in Thailand at 15.30 hours. On 16 June 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by All Nippon Airways (ANA) flight NH847 from Haneda Airport and arrived in Thailand at 15.30 hours. The repatriation ...
ANA
16/06/2020

The Royal Thai Embassy facilitated the return of Thai people in Japan to Thailand by ANA’s special flight.

On 19 May 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by All Nippon Airways (ANA) flight NH847 from Haneda Airport and arrived in Thailand at 15.30 hours. On 19 May 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by All Nippon Airways (ANA) flight NH847 from Haneda Airport and arrived in Thailand at 15.30 hours. The ...
ANA
19/05/2020

The Royal Thai Embassy facilitated the return of Thai people in Japan to Thailand by ANA’s special flight.

On 11 May 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by All Nippon Airways (ANA) flight NH847 from Haneda Airport and arrived in Thailand at 15.30 hours. On 11 May 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by All Nippon Airways (ANA) flight NH847 from Haneda Airport and arrived in Thailand at 15.30 hours. The ...
ANA
11/05/2020

The Royal Thai Embassy facilitated the return of Thai people in Japan to Thailand by ANA’s special flight.

On 2 June 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by All Nippon Airways (ANA) flight NH847 from Haneda Airport and arrived in Thailand at 15.30 hours. On 2 June 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by All Nippon Airways (ANA) flight NH847 from Haneda Airport and arrived in Thailand at 15.30 hours. Most ...
ANA
02/06/2020

The Royal Thai Embassy and The Royal Thai Consulate-General Vancouver facilitated the return of 31 Thai people in Japan to Thailand by ANA’s special flight.

On 24 April 2020, 31 Thai people living in Japan returned to Thailand by All Nippon Airways (ANA) flight NH847 from Haneda Airport and arrived in Thailand at 15.30 hours. On 24 April 2020, 31 Thai people living in Japan returned to Thailand by All Nippon Airways (ANA) flight NH847 from Haneda Airport and arrived in Thailand at 15.30 hours. ...
ANA
24/04/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มีนาคม 2564

....jp/jp/ja/info/2020/inter/201116/index.html (ภาษาอังกฤษ)  https://www.jal.co.jp/jp/en/info/2020/inter/201116/index.html   2. เที่ยวบินวันพุธที่ 10มีนาคม2564สายการบิน ANAเที่ยวบิน NH847(ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์) ( https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk )    3. เที่ยวบินวันพุธที่ 17มีนาคม2564สายการบิน ...

The Royal Thai Embassy facilitated the return of Thai people in Japan to Thailand by ANA and Japan Airline’s special flights.

On 9 May April 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by All Nippon Airways (ANA) flight NH847, and Japan Airlines flight JL 031 from Haneda Airport arrived in Thailand at 15.30 hours. and 15.40 hours. On 9 May April 2020, Thai people living in Japan returned to Thailand by All Nippon Airways (ANA) flight NH847, and Japan Airlines ...
ANA JL
09/05/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

... (ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์) https://www7.webcas.net/form/pub/thaiairways/thai_tyorptflt_dec1 4 . เที่ยวบินวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847 (ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์) https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk (จำหน่ายบัตรโดยสารถึงวันที่ ...

... กรุงโตเกียว อำนวยความสะดวกและส่งคนไทยที่ตกค้างในญี่ปุ่น กลับไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA

... อำนวยความสะดวกในการส่งคนไทยในญี่ปุ่นกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน All Nippon Airways (ANA) เที่ยวบินที่ NH847 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึงประเทศไทยเวลา 15.30 น. โดยจำนวนผู้โดยสารเป็นไปตามที่ได้รับจัดสรรตามศักยภาพของไทยในการรองรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศต่อวัน ...
ANA
30/06/2020

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน เมษายน 2564

... เที่ยวบิน TG683 ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์ https://www.thaiairways.com/ja_JP/index.page  2. เที่ยวบินวันพุธที่ 14 เมษายน 2564 สายการบิน ANA เที่ยวบิน NH847 ซื้อได้โดยตรงที่เว็บไซต์  https://tourenquete.ana.co.jp/form/pub/tour_enquete/ana_bkk 3. เที่ยวบินวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 10 Next
  relevance date